2010-07-29 18:01:31

Kard. Jorge Urosa: Venesuelai gresia totalitarizmas


Venesuelos sostinės Karakaso arkivyskupijos ganytojas kardinolas Jorge Urosa įspėjo prieš vis labiau šaliai gręsiantį totalitarinio režimo įsiviešpatavimą. Apie diktatūros pavojų kardinolas kalbėjosi su šalies parlamentarais, Venesuelos Nacionalinio Susirinkimo koordinacinio komiteto nariais. Iš pradžių buvo sutarta, kad kardinolo ir parlamento koordinacinio komiteto susitikimą transliuos televizija, tačiau paskutinę akimirką transliacija buvo atšaukta.

Susitikimo metu kardinolas ragino valdžią palaikyti nuolatinį ir visapusišką dialogą su visais visuomenės sluoksniais ir gerbti visiems piliečiams, įskaitant ir vyskupus bei kunigus, priklausančią teisę reikšti savo nuomonę įvairiais šalies gyvenimo klausimais. Kardinolui ir visai Venesuelos Bažnyčiai kelia nerimą prezidento Hugo Chavezo kalbos ir veiksmai. Prezidento pasisakymai ir pastaruoju metu jo vykdoma ekonominė bei socialinė politika veda šalį į marksistinio totalitarinio režimo įsiviešpatavimą. Su tokia valstybės koncepcija negalima sutikti, nes ji reikštų dar didesnį pagrindinių teisių bei laisvių apribojimą.

Hugo Chavezo prieš keletą metų pradėtas realizuoti „dvidešimt pirmojo amžiaus socializmas“ greta naftos gavybos, o taip pat ir kitų ūkio šakų nacionalizavimo, taip pat palietė ir tokias esmines visuomenės gyvenimo sritis kaip švietimas ar žodžio laisvė. Daug diskusijų buvo sukėlęs pernai valdžios priimtas sprendimas pašalinti tikybos dėstymą iš valstybinių mokyklų ir pradėti jose vykdyti „naujo žmogaus ugdymo socialistinei visuomenei“ programą. Katalikų Bažnyčiai pabandžius priešintis, kardinolas Urosa ir kiti vyskupai buvo išvadinti fašistais, akmenimis buvo apmėtyta apaštališkoji nunciatūra. Prezidentas visiškai nekreipia dėmesio į vyskupų jau ne kartą skelbtus raginimus atsisakyti populistinių šūkių, nesmukdyti šalies ekonomikos ir negriauti visuomeninio sambūvio pagrindų.
All the contents on this site are copyrighted ©.