2010-07-29 18:01:03

Великобритания: доклад на Националната католическа комисия за защита от сексуалните насилия


„Да изтъкне нуждата от грижа на помощните структури на Църквата във Великобритания и Уелс към най-уязвимите в обществото, когато вниманието на медиите е насочено към проблема за сексуалните насилия над младежи и възрастни”: това е целта на втория годишен доклад за 2009-2010, разпространен от National Catholic Safeguarding Commission (Ncsc) към Епископската конференция на Великобритания и Уелс. От посочените статистики изпъква, че през 2009 са подадени 41 жалби за сексуално насилие, като обвиняемите са 43, а жертвите 52. 18 от тях са признали че насилието е извършено през настоящата година, докато 20 се разкрили престъпления извършени през 70-те години. 26 от общо 43-мата обвинени в сексуални насилия са църковни служители, 7 са доброволци и 3 служители. Всички случаи са сигнализирани на компетентните власти, като от тях 24 са преминали срока на давност, а за17 се провеждат разследвания. „Нужно е да се увеличи културата на закрила във всички църковни и религиозни структури”, заяви председателят на Комисията, Бил Килгалон. „Много важно е установяването на строги критерии за работещите, там където насилията и малтретирането могат да бъдат прикрити с пастирска грижаата към младите или с помоща към възрастните”. „Много е важно за в бъдеще да се обърне внимание и се помогне на засегнатите от сексуални насилия”. В тази светлина изпъква положителния резултат, че 97% от британските енории имат представител за защитата от сексуални насилия и за диалог с Комисията на жертвите на насилия.


dg/ rv  All the contents on this site are copyrighted ©.