2010-07-27 18:08:22

Šv. Jokūbo šventė Santiago šventovėje


Sekmadienį Ispanijos Santiago de Compostela šventovėje vyko kulminacinės šiemet minimų apaštalo Jokūbo šventųjų metų iškilmės. Ką tik praėjusį sekmadienį, liepos 25 dieną, liturginis kalendorius minėjo apaštalą šv. Jokūbą vyresnįjį. Pagal jau daugiau kaip aštuonis šimtmečius gyvuojantį paprotį, tais metais, kuriais liepos 25-ąją minima apaštalo šventė sutampa su sekmadieniu skelbiami Jokūbo šventieji metai.

Apaštalo Jokūbo vyresniojo šventė prasidėjo šeštadienio vakarą mišparais. Sekmadienį, liturginės šventės dieną, tradicinei maldai už Ispaniją, karaliaus vardu vadovavo vietinės valdžios vadovas. Mišias aukojo Santiago arkivyskupas Julian Barrio Barrio, koncelebravo daug šia proga iš Ispanijos ir užsienio atvykusių kunigų ir vyskupų.

Šių metų rudenį kaip šventųjų metų piligrimas į Santiago šventovę keliaus ir popiežius Benediktas XVI. Vizitas šv. Jokūbo mieste truks tik vieną dieną – lapkričio 6-ąją. Šventasis Tėvas įžengs į katedrą pro piligrimų duris, privačiai pasimels prie apaštalo Jokūbo relikvijų. Katedros viduje numatytas Šventojo Tėvo susitikimas su 700 pagyvenusių žmonių ir ligonių. Po to popiežius aukos Mišias aikštėje priešais Santiago katedrą. Numatoma, kad jose dalyvaus apie 10 tūkstančių maldininkų.

Šiemet švenčiamų apaštalo Jokūbo šventųjų metų proga Vatikane jau kuris laikas veikia paroda, skirta apaštalo Jokūbo šventųjų metų, piligrimysčių į Ispanijos Santiago de Compostela šventovę istorijai, o taip pat šios tradicijos pradininkui – dvyliktojo amžiaus pradžios Santiago vyskupui Diegui Gelmirezui. Paroda, įrengta prie šv. Petro bazilikos fasado iš kairės prigludusiame pastate, buvo atidaryta per Devintines, ketvirtadienį, birželio 3 dieną ir veiks iki rugpjūčio 1 dienos.

Diego Gelimirez, gimęs 1069 metais ir 1100 tapęs Santiago de Compostela vyskupu, 1120 metais paskirtas pirmuoju arkivyskupu ir vadovavęs arkivyskupijai iki 1139 metų, bene labiausiai prisidėjo prie apaštalo šv. Jokūbo kulto išplatinimo. Jo pastangomis buvo pastatyta didinga Santiago katedra; jis rūpinosi, kad apaštalo šv. Jokūbo relikvijas sauganti šventovė būtų kuo plačiau žinoma tuometiniame katalikų pasaulyje, kad į ją keliautų maldininkai. Arkivyskupas Diego Gelmirez išrūpino 1122 popiežius Kaliksto II leidimą skelbti specialius Jokūbo šventuosius metus.
All the contents on this site are copyrighted ©.