2010-07-16 17:57:58

Toledo katedra paskolins Pasaulio Jaunimo Dienos adoracijai meno šedevru laikomą XVI amž. monstranciją


Liepos 1-ąją prasidėjo registracija į Pasaulinę Jaunimo Dieną (PJD), vyksiančią Madride 2011 metais ir pirmasis įrašytas į dalyvių sąrašą yra popiežius Benediktas XVI. Dar prieš išvykdamas vasaros atostogų popiežius Vatikane priėmė PJD rengėjų delegaciją iš Madrido, informavusią jį apie įvairius pasirengimo PJD šventimui aspektus.

Netrukus po susitikimo su popiežiumi PJD organizacinis komitetas pranešė apie PJD susikaupimo ir adoracijos vigilijoje rugpjūčio 20 dieną, kurioje numatytas popiežiaus dalyvavimas, naudosimą monumentalią Toledo katedros monstranciją. Ši monstrancija, visuotinai laikoma Ispanijos auksakalystės šedevru, iš katedros būna išnešama tik kartą metuose, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės procesijai. Tai vienas iš spalvingiausių renginių Toledo senamiesčio gatvėse, kurio nuo seno nusistovėjusias tradicijas su pasididžiavimu saugoja miesto tikinčiųjų bendruomenė.

Sprendimą gabenti paauksuoto sidabro monstranciją, kuri sveria apie 200 kilogramų ir yra dviejų su puse metro aukščio, iš Toledo į kitą vietą galima laikyti istoriniu. Tad visiškai suprantamas PJD organizatorių ypatingas džiaugsmas dėl Toledo katedros Madrido arkivyskupijai suteiktos nepakartojamos privilegijos. Pranešimuose iš Ispanijos apie šį spendimą minimas Madrido Complutense universiteto menotyrininko Francisco Portela pasisakymas, jog Toledo katedros monstrancija yra geriausias visų laikų ispanų auksakalystės darbas; tikrai verta ją vežti į Madridą Pasaulinei jaunimo dienai, - pažymėjo jis. Toledo katedros dekanas pasidžiaugė suteikta garbe paskolinti PJD garsiąją monstranciją, ypač prisiminus kuriam tikslui ji bus naudojama.

Auksakalio Enrique de Arfe XVI amžiaus pradžioje (1517-24) pagaminta monumentali monstrancija primena gotikinio stiliaus koplyčią su skliautais ir kolonomis. Viršų puošią paprastas kryžius, o visą aukštai iškeltą konstrukciją laiko keturi stovintys angelai, kurie buvo pridėti monstrancijos apačioje XVIII amžiuje. Monstrancijos viduje ties centru įstatomas Švenčiausiasis tikinčiųjų adoravimui. Būtent dėl šios priežasties Toledo katedra monstranciją paskolino Madridui, kad PJD dalyviai renginio Mišių su popiežiumi išvakarėse galėtų kartu su Šventuoju Tėvu gerėtis ypatingu meno kūriniu, kurio vienintelė paskirtis – patraukti dėmesį į Adoruojamąjį Švenčiausiąjį sakramentą.

Monstrancijos paplito Europoje XIII amžiuje kuomet Bažnyčioje buvo įvesta ir pradėtos švęsti Devintinės – liturginė Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, dabar švenčiama visame katalikų pasaulyje. Enrique de Arfe sukurta momentali Toledo monstrancija taip sužavėjo anuometinės Ispanijos visuomenę, kad tapo pavyzdžiu vėlesnėms monstrancijoms tuometinėje krikščioniškoje Europoje.

Eucharistinis šlovinimas rugpjūčio 20 dieną Cuatros Vientos vietovėje Madride 2011 m. leis jauniesiems PJD dalyviams žavėtis unikaliu pasaulinio garso meno kūriniu ir, reikia manyti, padės geriau suprasti dailės svarbą liturgijai, iš naujo atrasti ir įvertinti jos vertybę.

Tradicija pasakoja, jog auksakalys Enrique de Arfe perdirbo pirmykštę ir kur kas mažesnę, 17kg. svėrusią monstranciją, nežinomo auksakalio pagamintą iš Naujojo Pasaulio atgabento pirmo aukso. Perdirbdamas senąją monstranciją , Enrique de Arfe panaudojo dar 183 kg. sidabro ir 18 kg. aukso, į monstranciją įkomponuodamas 260 statulėlių, iš visų pusių supančių Prisikėlusio Kristaus atvaizdą. Sumanusis auksakalys be to parengė vadovą su instrukcijomis kaip išmontuoti iš 5600 dalių susidedantį ir 12 500 varžtų sutvirtintą konstrukciją bei ją vėl sudėti. Enrique de Arfe vadovas labai pravertė 2002 metais kai buvo restauruojamas Toldeo katedros lobio pasididžiavimas. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.