2010-07-14 16:27:47

Popiežiaus poilsis ir veikla Kastelgandolfe


Popiežius Benediktas XVI jau visą savaitę atostogauja savo vasaros rezidencijoje, Kastelgandolfo miestelyje prie Albano ežero, netoli Romos. Atvykęs į vasaros rezidenciją liepos 7 d. popiežius sustabdė visą savo įprastinę viešąją veiklą, įskaitant audiencijas ir susitikimus, taip pat trečiadienių bendrąsias audiencijas. Vienintelė išimtis yra popiežiaus vadovaujami vieši sekmadienio vidudienio maldos susitikimai. Jie vasaros metu yra rengiami Kastelgandolfe esančiuose popiežiaus rūmuose ir juose dalyvauti gali visi norintieji. Kaip prieš savaitę jau buvo paskelbta, sekanti bendroji trečiadienio audiencija rengiama rugpjūčio 4 dieną Romoje, nors popiežius ir visą rugpjūčio mėnesį toliau pasiliks gyventi Kastelgandolfe.

Tuo metu, kol sustabdyta vieša veikla, popiežius ne tik poilsiauja, bet vykdo kitus uždavinius. Pavyzdžiui, trečiadienį popiežius pareiškė užuojautą Ugandoje praėjusį sekmadienį per teroristinius sprogdinimus žuvusių žmonių artimiesiems bei patvirtino dekretus dėl naujos vyskupijos įkūrimo ir dviejų naujų vyskupų skyrimo JAV ir Brazilijoje. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.