2010-07-08 16:54:23

Paskirti nauji Bogotos ir Augsburgo vyskupai


Popiežius Benediktas XVI priėmė kardinolo Pedro Rubiano Saenz atsistatydinimą iš Kolumbijos Bogotos arkivyskupo pareigų. Atsistatydinimas priimtas vadovaujantis kanonų teisės kodekso 401 kanono 1 paragrafu, nurodančiu, jog privalo iš einamų pareigų atsistatydinti visi vyskupai peržengę 75 metų amžiaus ribą. Kardinolui Rubiano Saenz jau 78 metai.

Naujuoju Bogotos arkivyskupu Šventasis Tėvas paskyrė arkivyskupą Rubeną Salazarą Gomezą, pastaruoju metu vadovavusį Baranquilla arkivyskupijai ir ėjusį Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas.

Ruben Salazar Gomez gimė 1942 metais. 1967 metais jam buvo suteikti kunigo šventimai. Studijavo Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete ir Popiežiškajame Biblijos institute. Grįžęs į Kolumbiją dirbo sielovadoje, dėstė kunigų seminarijoje, vadovavo Vyskupų konferencijos žinyboms, atsakingoms už socialinę veiklą. 1992 metais buvo paskirtas Cucuta vyskupijos ordinaru ir konsekruotas vyskupu. 1999 metais buvo paskirtas Baranquilla arkivyskupu ir šiai vyskupijai vadovavo 11 metų, iki paskyrimo Bogotos arkivyskupu.

* * *

Penktadienį popiežius taip pat paskyrė naują vyskupą į pastaruosius porą mėnesių vakavusį Augsburgo vyskupo sostą. Naujuoju Augsburgo ordinaru paskirtas vyskupas Konrad Zdarsa, pastaruoju metu vadovavęs Goerlitzo vyskupijai.

Konrad Zdarsa gimė 1944 metais rytinėje Vokietijos dalyje. Baigęs Drezdeno seminariją, 1967 metais priėmė kunigo šventimus. Dešimtį metų dirbęs parapijų sielovadoje, 1977 metais buvo pasiųstas tęsti studijų į Romą. Popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynęs Kanonų teisės daktaratą 1991 metais grįžo į Drezdeno vyskupiją ir tęsė sielovados darbą parapijose, tuo pat metu taip pat rūpindamasis pašaukimų sielovada ir eidamas įvairias pareigas vyskupijos kurijoje. Prieš trejus metus buvo paskirtas Goerlitzo ordinaru ir konsekruotas vyskupu. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.