2010-07-01 18:04:47

Popiežius pasveikino kunigystės 50-ąsias metines minintį kardinolą Bertone


Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone liepos 1 d. minėjo kunigystės šventimų penkiasdešimtąsias metines. Šia proga visų pirma jį pasveikino popiežius Benediktas XVI. Lotynų kalba parašytame laiške Šventasis Tėvas padėkojo kardinolui už ištikimą kasdieninę tarnystę ir meldė, kad Dievas jam ir toliau siųstų savo gausių malonių.

Tarcisio Bertone gimė 1934 m. gruodžio 2 d. šiaurės Italijoje, netoli Turino. Dar nebaigęs vidurinės mokyklos įstojo į saleziečių kongregaciją. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1960 m. liepos 1 d. Nuo 1967 m. kunigas Bertone dėstė moralinę teologiją Romos Popiežiškajame saleziečių institute, vėliau tapusiame universitetu. Nuo 1989 iki 1991 m. ėjo Popiežiškojo saleziečių universiteto rektoriaus pareigas. 1991 m. buvo paskirtas Šiaurės Italijos Vercelli vyskupu, tačiau jau 1995 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretoriumi ir artimiausiu tuo metu Kongregacijai vadovavusio kardinolo Ratzingerio bendradarbiu. 2002 m. Dievo Tarnas Jonas Paulius II arkivyskupą Bertone paskyrė vadovauti Italijos Genujos arkivyskupijai, o 2003 metų konsistorijoje pakėlė kardinolu. Jau popiežius Benediktas XVI 2006 m. birželio 22 d. kardinolą Tarcisio Bertone paskyrė savo Valstybės sekretoriumi. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.