2010-06-30 16:24:04

„Cafasso Szent József példája álljon minden nevelő előtt” – XVI. Benedek katekézise a szerdai általános kihallgatáson


Cafasso Szent József, a XIX. századi olasz teológus pap személyisége és életútjának példája állt a Szentatya szerdai tanításának középpontjában, mellyel a papság évének lezárását követően emlékezni kívánt annak fontosságára az egyház jelene és jövője számára egyaránt.
A papságnak szentelt év folyamán az arsi plébános, Vianney Szent János valamint más szent életű papok példáját állította XVI. Benedek pápa a világ papjai elé, akik között ott szerepel a Torinó vidékéről származó, 150 évvel ezelőtt elhunyt Cafasso Szent József is. Az észak-itáliai pap igaz nem plébánosként tevékenykedett, hanem sokkal inkább a papok nevelésében, tanításában vett részt, akik között ott találjuk pl. Bosco Szent Jánost.
Cafasso Szent József egy kis faluban, Castelnuovo d’Asti-ban született, ott ahol a szalézi rendalapító is. Pappá válásának útján a torinói Assisi Szent Ferenc kollégiumba, bentlakásos iskolába került, mely meghatározó hely volt személyiségének és életútjának alakulásában. Itt találkozott ugyanis azzal a papi példával, melyet a mély belső élet, a buzgó pasztorációs tevékenység jellemez: az imához való hűség, az Evangélium elkötelezett hirdetése, a szentmise és a gyónás fontosságának megtartása úgy, ahogyan azt a Tridenti Zsinat is tanítja, és melynek példamutató alakjai voltak Szalézi Szent Ferenc vagy Borromeo Szent Károly is – magyarázta katekézisében a Szentatya.
Cafasso Szent József az itt megtapasztalt és látott példát próbálta megvalósítani saját életében is, ill. mintegy láncfolyamat részeként átadni azt papságra készülő fiataloknak annak érdekében, hogy azok is papok nevelőivé váljanak. Lelki vezetőkké és jó gyóntatókká kívánta formálni növendékeit, akik valóban a hívek lelki jólétéért munkálkodnak, azáltal, hogy Isten irgalmasságát teszik láthatóvá és érezhetővé számukra, valamint a bűn iránti érzéket erősítik bennük. Cafasso Szent József erényei a nyugalom, a megfontoltság és a bölcsesség voltak, mindenkinek, aki hozzá fordult, tudott elegendő időt szánni. Az övé a papi élet valódi iskolája volt – magyarázta XVI. Benedek.
Titka nem más, minthogy Isten embere tudott lenni a mindennapi élet minden kis eseménye közepette úgy, hogy tettei az Isten dicsőségét és a lelkek javát szolgálták. Szerette az Urat teljes szívéből, hite radikális volt, melyet a mély és hosszan tartó ima és az embertársakért tett szeretetcselekedetek segítettek. 25 éven át Bosco Szent János lelki vezetője volt, ahol világosan megnyilvánult „pedagógiája”: sosem próbálta „saját képére és hasonlóságára” nevelni tanítványát, és Bosco János sem próbálta őt utánozni, hanem a tanítvány adottságait és hivatásának sajátosságait figyelembe véve próbálta formálni őt. Abban igyekezett segíteni, hogy tanítványa felismerje mi is az, amit Isten kíván tőle. Cafasso Szent József – hangsúlyozta a Szentatya – mindenki számára, aki a nevelésben tevékenykedik, csodálatos példa lehet, továbbá azt mutatja meg nekünk, hogy mennyire fontos a lelki vezető szerepe az ember életében, aki arra ébreszt rá minket, hogy Isten mit kíván tőlünk. Cafasso Szent József ezt így fogalmazta meg: „Az ember szentsége, teljessége és haszna abban van, hogy tökéletesen tudja teljesíteni Isten akaratát”.
A Szentatya katekézise végén arra hívott mindenkit, hogy járjon a keresztény élet tökéletesítésének útján, amihez a Szűzanya közbenjárását kérte, akit Cafasso Szent József a hívek „Anyjának, vigaszának és reményének” nevezett.
Benedek pápa a szerdai kihallgatás végén fogadta többek között André-Joseph Léonard Malines-Brüsszeli érseket, a belga püspök konferencia elnökét.
All the contents on this site are copyrighted ©.