2010-06-25 16:54:44

Kunigų šventimai Pijaus X brolijoje yra neteisėti


Birželio 19 dieną šv. Pijaus X brolijoje buvo įšventinti nauji 8 kunigai, taip pat vienas benediktinų vienuolis. Įšventinimo apeigos vyko JAV, Minesotos valstijoje, kurioje Brolija turi savo seminariją. Apeigoms vadovavo Brolijos arkivyskupas ispanas Alfonso de Galaretta. Pranešama, kad birželio 26 dieną numatoma įšventinti tris diakonus Vokietijoje.

Šie šventimai yra neteisėti. Verta prisiminti popiežiaus Benedikto XVI laišką katalikų Bažnyčios vyskupams, kuriame buvo paaiškinti ekskomunikos atšaukimo šv. Pijaus X brolijos vyskupams motyvai ir jos dabartinis statusas.

Popiežius pažymėjo, jog kol su Brolija nebus išsiaiškinti doktrininiai nesutarimai, tol ji neturės kanoninės pozicijos katalikų Bažnyčioje. Tai reiškia, kad dabar šv. Pijaus X brolijos vyskupų vykdoma veikla yra neteisėta, tad neteisėti ir paskutinieji šventimai.

*

Pijaus X brolija iš pradžių atsirado kaip judėjimas, kuris nepriėmė Vatikano II Susirinkimo mokymo dėl religijos laisvės, ekumenizmo, kolegialumo bei liturginės reformos, sakydamas, kad tai neleistinas katalikų Tradicijos iškraipymas. Formaliai Brolija buvo įsteigta 1970 metais. 1988 metais jos lyderis arkivyskupas M. Lefebvre ir vyskupas A. de Castro Meyer be popiežiaus leidimo ir pritarimo įšventino keturis naujus vyskupus. Užtai visi šeši automatiškai užsitraukė ekskomunikos bausmę.

Kaip minėta, 2009 metais popiežius Benediktas XVI atšaukė ekskomuniką, tai pavadindamas „gailestingumo aktu“, kuris, vis dėlto, nėra Brolijos oficialus pripažinimas. Jo potvarkiu buvo įkurta teologinė komisija, kurios darbuose dalyvauja tiek Šventojo Sosto paskirti teologai, tiek Pijaus X brolijos atstovai. Reikia viltis, kad komisijos darbai bus vaisingi ir bus rastas būdas, kaip Brolijai grįžti į katalikišką šeimą. (rk)
All the contents on this site are copyrighted ©.