2010-06-25 14:59:34

Бенедикт ХVІ към участниците в асамблеята на РОАКО: мир и религиозна свобода в Близкия Изток


Светата Земя, Ирак и целият Близък Изток се нуждаят от дарът на един „стабилен мир и солидарно съжителство”. Това е призива на Бенедикт ХVІ отправен по време на аудиенцията с участниците в 83-та Асамблея на РОАКО, които прие тази сутрин във Ватикана. В обръщението си, произнесено на няколко езика, Бенедикт ХVІ постави акцента върху трудните условия в които живеят християните в Близкия Изток. Приветственото слово от името на участниците към Папата беше произнесено от кард. Леонардо Сандри, префект на Конгрегацията за Източните Църкви.

“J’ encourage les frères et sœurs qui, en Orient... ” 
„Насърчавам братята и сестрите, които в Близкия Изток споделят безценния дар на Кръщението – посочи Папата – да постоянстват във вярата, въпреки многобройните жертви” и „да останат там където са родени”. Същевременно, Папата призова онези които емигрират „да не забравят техния произход, особено религиозния”. По този начин Светият Отец изрази почит към християните, които „страдат по причина на Евангелието” и ги повери на Господнята закрила.

“Je compte toujours sur les Responsables…”
„Разчитам винаги на отговорниците за нациите – прибави Папата – в реалното гарантиране”, без разлика, на „публичното и лично изповядване на религиозните убеждения на всеки един”. Бенедикт ХVІ призова за мир в Светата Земя и Ирак, припомняйки, че той се поражда от „зачитането на правата на всеки човек и народ и от преодоляването на всяка религиозна, културна и социална дискриминация”. Папата припомни също и своя апел в полза на християните в Близкия Изток, отправен от Кипър при неговата апостолическа визита. Като средства на църковното милосърдие, посочи Папата, „стремете се да сътрудничите винаги в полза на изграждането на справедливостта в свободата и мира”. Освен това Светият Отец припомни и плодовете от Годината на свещеника, за която Източните църкви допринесоха активно чрез духовното и културно обновяване. По този начин – продължи на немски език Папата – вие допринасяте за да засияе в Църквата и в съвременното общество безценният и неоспорим дар на свещеническото служение”.


“Liebe Freunde, tragt mit eurem Engagement...”
„Скъпи приятели – бе призива на Папата – с вашите усилия допринасяте преди всичко в това, свещениците от Източните Църкви да съумеят да бъдат отражение, в нашето време, на това духовно наследство”. Ако в тяхното свещеническо служение, свещениците са „водени от духовни мотиви – каза още Светият Отец – от своя страна миряните ще бъдат укрепени в техните усилия за грижата към земните неща, на светлината на тяхното християнско призвание”. Бенедикт ХVІ насочи своите мисли към Синода на Епископите за Близкия Изток, предвиден за месец октомври, посочвайки че „вече могат да се видят плодовете от общението и свидетелството, за които Синода бе свикан”.


“I am pleased at the broad cooperation…”
„Радвам се – посочи Бенедикт ХVІ – от широкото сътрудничество”, предоставено до този момент от Източните Църкви и от РОАКО за това историческо събитие. Папата постави на преден план важността от присъствието на представители на РОАКО на синодалната асамблея. В обръщението си на италиански език, Светият Отец припомни монс. Луиджи Падовезе и отправи окуражителни думи към християните в Близкия Изток:


Скъпи приятели, призовавам ви чрез вашите дела да поддържате жива сред християните в Близкия Изтокнадеждата, която не посрамя”. Вмалкото стадо от които те са част, вече е действащо бъдещето на Бог и тесния път който преминават е определен от Евангелието като път към живота”. 

svt/ rv All the contents on this site are copyrighted ©.