2010-06-23 18:10:40

Popiežiaus Benedikto XVI katechezių apie apaštalą Paulių rinkinys išverstas į arabų kalbą


Išleistas arabų kalba popiežiaus Benedikto XVI katechezių rinkinys apie tautų apaštalą Paulių, sudarytas iš 20 trumpų tekstų, skaitytų per apaštalui Pauliui skirtus metus, nuo 2008 metų birželio iki 2009 metų birželio.

Katechezių vertimu į arabų kalbą ir išleidimu pasirūpino tarptautinė „Oasis“ fundacija, kuri stengiasi megzti ryšius tarp kultūrų ir religijų, ypač tarp krikščionybės ir islamo. Ši fundacija buvo įkurta 2004 metais Venecijos patriarcho kardinolo Angelo Scola, tuomet kaip nedidelis studijų centras, kuris vėliau išplėtojo ir plėtoja plačią veiklą.

Anot kardinolo Scola pratarmės, Benedikto XVI katechezės apie apaštalą Paulių dar kartą patvirtina, jog didis teologas yra didis todėl, kad sudėtingiausias tikėjimo tiesas gali pristatyti paprastai ir padėti skaitytojui suprasti Kristaus slėpinio „plotį, ilgį aukštį ir gylį“.

Katechezės apie tautų apaštalą, anot kardinolo Scola, idealiai skirtos trejoms skaitytojų kategorijoms. Pirmiausia, įvairių apeigų katalikams, kuriems tai galimybė susipažinti su popiežiaus mintimi ir sustiprinti savo katalikišką tapatybę.

Kita skaitytojų grupė yra kitų konfesijų krikščionys. Kai kurių iš jų bendruomenių įsteigimas siekia būtent apaštalo Pauliaus pamokslavimo laikus. Apaštalo dvasinio paveldo peržiūrėjimas yra proga labiau įsisąmoninti bendrą krikščionišką paveldą.

Trečioji skaitytojų grupė galėtų būti musulmonai. Jau seniai kai kurie musulmonų mąstytojai ir teologai, susipažinę su krikščioniškais raštais, tvirtino, jog Paulius iškraipė Jėzaus žinią. Šiam klausimui Benediktas XVI skiria nemažai dėmesio ir iškelia elementus, kurie parodo tęstinumą tarp Pauliaus skelbimo ir Prisikėlusiojo misijos. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.