2010-06-20 14:02:19

Աւետարանական ընթերցում - Կիրակի 20 Յունիս 2010 (Մատթէոս ԺԲ. 38-45)


Աւետարանական ընթերցում - Կիրակի 20 Յունիս 2010 (Մատթէոս ԺԲ. 38-45)

38 Այն ատեն դպիրներէն ու Փարիսեցիներէն ոմանք ըսին իրեն. “Վարդապե՛տ, նշա՛ն մը կ'ուզենք տեսնել քեզմէ”:

39 Իսկ ինք պատասխանեց անոնց. “Չար եւ շնացող սերունդը նշան կը խնդրէ: [Ուրիշ] նշան պիտի չտրուի անոր, բայց միայն Յովնան մարգարէին նշանը:

40 Որովհետեւ ինչպէս Յովնան մնաց կէտ ձուկին փորին մէջ` երեք օր ու երեք գիշեր, այնպէս մարդու Որդին պիտի մնայ երկրի սիրտին մէջ` երեք օր եւ երեք գիշեր:

41 Նինուէի մարդիկը դատաստանին [օրը] պիտի կանգնին այս սերունդին դէմ ու պիտի դատապարտեն զայն, որովհետեւ զղջացին Յովնանի քարոզութեամբ. եւ ահա՛ Յովնանէ մեծ մէկը կայ հոս:

42 Հարաւի թագուհին դատաստանին [օրը ոտքի] պիտի ելլէ այս սերունդին դէմ ու զայն պիտի դատապարտէ, որովհետեւ ինք եկաւ երկրի ծայրերէն` Սողոմոնի իմաստութիւնը լսելու. եւ ահա՛ Սողոմոնէ մեծ մէկը կայ հոս”:

43 “Երբ անմաքուր ոգին դուրս կ'ելլէ մարդէ մը` կը շրջի անջուր տեղեր, հանգստութիւն կը փնտռէ, ու չի գտներ:

44 Այն ատեն կ'ըսէ. “Վերադառնամ իմ տունս` ուրկէ ելայ”: Կու գայ [եւ] կը գտնէ [զայն`] պարապ, աւլուած ու զարդարուած:

45 Այն ատեն կ'երթայ, եւ կ'առնէ իրեն հետ եօթը ուրիշ ոգիներ` իրմէ աւելի չար, ու մտնելով հոն կը բնակին. եւ այդ մարդուն վերջին [վիճակը] կ'ըլլայ առաջինէն աւելի գէշ: Ա՛յսպէս պիտի ըլլայ այս չար սերունդին ալ”:
All the contents on this site are copyrighted ©.