2010-06-19 12:42:03

Paskirtas naujas Rygos arkivyskupas


Popiežius Benediktas XVI priėmė kardinolo Janio Pujato atsistatydinimą iš Rygos arkivyskupo pareigų ir naujuoju arkivyskupu paskyrė Rygos vyskupijos kunigą Zbignevą Stankevičių.

Kardinolas Janis Pujats atsistatydino pagal kanonų teisės kodekso 401 kanono 1 paragrafą, reikalaujantį, kad iš pareigų atsistatydintų kiekvienas vyskupas, sulaukęs 75 metų amžiaus. Kardinolo Pujato prašymą popiežius patenkino ne iš karto. Rygos kardinolui šiemet rudenį sukaks jau 80 metų.

Naujasis Rygos arkivyskupas Zbignev Stankevičs gimė 1955 metais Jelgavos vyskupijoje. 1978 metais baigęs Rygos politechnikos institutą, dvylika metų dirbo laivų statykloje ir vėliau banke. Tuo laikotarpiu taip pat ėjo Latvijos lenkų sąjungos pirmininko pavaduotojo pareigas. 1990 metais įstojo į Lenkijos Liublino kunigų seminariją ir studijavo Liublino katalikų universitete. Baigęs studijas teologijos magistro laipsniu, 1996 metų birželio 16 dieną priėmė kunigystės šventimus ir buvo inkardinuotas Rygos arkivyskupijoje. Po šventimų kurį laiką dirbo vikaru vienoje Rygos miesto parapijų, buvo taip pat Motinos Teresės seserų kapelionas, o vėliau taip pat Rygos kunigų seminarijos dvasios tėvas. Nuo 2002 metų kunigas Zbignev Stankevičs tęsė studijas Romos Popiežiškajame Laterano universitete. 2008 metais apgynė teologijos daktaratą. Grįžęs į Latviją pastaruosius porą metų vėl buvo Rygos seminarijos dvasios tėvas, o taip pat vadovavo Religijos mokslų institutui.

Naujasis Rygos arkivyskupas moka lietuvių kalbą. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.