2010-06-19 10:33:05

20 юни - Световен ден на бежанците. Монс. Маркето: тенденция за ограничаване признаването на правата на бежанците


„Домът – сигурно място за ново начало” е темата на Световния ден на бежанците, който се отбелязва на 20 юни вече десета година по целия свят след учредяването му през 2000 от ООН. Темата фокусира световното внимание върху насилственото изоставяне на дом и родина, поради военни конфликти или преследване, което поражда негативни ефекти върху семействата, морала, психологията и икономиката. Затова Върховния комисариат за бежанци към ООН призовава международната общност да защитава правото на всеки прокуден да изгради сигурен и достоен живот. Оттук и необходимостта от интегрално приемане на бежанци, като им се предложи по-добро бъдеще, което да замени изгубеното в миналото.

Според доклада на Върховния комисариат за бежанци към ООН за 2010, над 43 милиона хора по света принудително са напуснали своите домове поради военни конфликти или преследвания. Общият брой на бежанците се изчислява на 15 милиона. В доклада изпъкват две тревожни тенденции: през 2009 броят на принудените да изоставят домовете си е най--висок за последните десет години, а броят на завърналите се по домовете си бежанци е най-нисък за последните двадесет години. Обстановката се усложнява поради липсата на сигнали за разрешаване основните въоръжени конфликти, като в Афганистан, Сомалия и Демократична Република Конго. Изглеждащите близо до мира, като в Южен Судан и в Ирак, все още са в застой.

Последствията будят тревога: през 2009 завърналите се спонтанно в родните домове са 251 хиляди, докато за последните десет години средно на година се завръщат около един милион души. По-голямата част от бежанците са в чужда страна повече от пет години, като техния брой се изчислява на 5,6 милиона души. Освен това, процентно се увеличава и броя на хората без покрив в родната им страна, поради въоръжени конфликти. Това се дължи предимно на сблъсъците в Демократична Република Конго, Пакистан и Сомалия.

Сред страните от ЕС, приемащи най-много бежанци е Германия – почти 600 хиляди и Великобритания над 270 хиляди, докато в Италия бежанците са около 55 хиляди. В докладът се подчертава, че в Италия се наблюдава намаляване молбите за убежище, който е наполовина в сравнение с миналата година. От една страна това се дължи на „ограничаващата политика, която се прилага от италианските и либийските власти в зоната на Сицилия. Това драстично спадане – се казва в доклада – показва ,че „отказа на молби за убежище, а не борбата срещу нередовната имиграция, сериозно засяга упражняването на правото на убежище в Италия”.

Бежанците не трябва да се отблъскват, а да се приемат, защото това отговаря на хуманитарното право, заявява монс. Агостино Маркето, секретар на Папския Съвет за Бежанци, по повод Световния ден:

*********
„Цифрите в доклада на Върховния Комисариат за бежанци са впечатляващи, тъй като от тях изпъква тенденцията за ограничаване признаването на правата на бежанците и искащите убежище. Колкото до Европа проблемите са от друго естество, защото поне има европейски фонд за бежанците. С резолюция Европейския парламент изрази желанието за финансова помощ на страните приемащи бежанци, въпреки че само дванадесет държави членки участват в този фонд. Безпокойството идва от факта, че бежанския поток е смесен: не само от т.н. икономически имигранти, но и принудените да имигрират. Това създава трудности на приемащите страни. Освен това не винаги финансовата помощ постига първоначалните цели. Също така фондовете, които са на разположение, не достигат до всички бежанци и прокудени, които в Европа са почти половин милион души”.


dg/ rv  
 All the contents on this site are copyrighted ©.