2010-06-14 13:17:06

Ispanas žurnalistas Manuel Lozano Garrido paskelbtas palaimintuoju


Ispanas Manuel gimė 1920 metais Linareso mieste. Nuo ankstyvos jaunystės buvo ne tik aktyvus katalikas, bet taip pat linksmas ir energingas alpinistas bei keliautojas. 1936-1939 Ispanijoje vykusio religinio persekiojimo metais buvo paskirtas nunešti Eucharistiją sergantiems tikintiesiems į namus. Už drąsiai išpažįstamą savo tikėjimą buvo įkalintas trims mėnesiams. Būdamas kalėjime kitus kalinius ragino kartu su juo melstis.

Dvidešimtmečiam jaunuoliui atsirado nepagydomos ligos simptomai. Liga progresavo, vis sunkiau valdė rankas ir kojas, o galiausiai visiškai tapo paralyžuotas ir apako. Tačiau jo tikėjimas neužgeso, su džiaugsmu kentė kūno negalią. Palaimintasis sakydavo, kad žvaigždės yra matomos tik naktį. Jo gyvenimo įkvėpimas ir entuziazmas buvo Kristus. Yra rašęs: „Plauk savo akis tikėjimu, kad visada matytum Kristų, kuris gyvena tiek gerame žmoguje, tiek nusidėjėlyje.“

Nežiūrint fizinės negalios Manuel Lozano Garrino parašė 9 knygas bei tris šimtus straipsnių. 1956 metais įsteigė periodinį žurnalą „Sinai“, skirtą žmonėms su negalia. Jo, kaip žurnalisto ir rašytojo, kūrybinė veikla susilaukė didelio populiarumo ir buvo įvertinta ne viena premija. Anot palaimintojo, žurnalistas savo šaliai yra lyg šaltinis, kuris trykšta ir numalšina troškulį, atgaivina ir suteikia optimizmo, meilės ir vilties. Jis taip pat yra parašęs „Žurnalistų dekalogą“. Viename iš punktų žurnalistams rašė: „Su stiliaus druska ir amžinybės raugu ruošk „švarios“ informacijos duoną“, o kitame ragino: „Tu esi Dievo medis. Prašyk Jo, kad tave padarytų ąžuolu, tvirtu ir nepakertamu padlaižiavimo bei korupcijos kirviu“.

Manuel Lozano Garrino mirė 1971 metais savo gimtajame Linareso mieste, Andalūzijos regione, pietų Ispanijoje.

Manuel Lozano Garrido beatifikacija įvyko šeštadienį Ispanijos Linareso mieste. Beatifikacijos Šv. Mišioms vadovavo Popiežiaus atstovas arkivyskupas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. (kl)
All the contents on this site are copyrighted ©.