2010-06-01 17:31:37

Kunigai ir internetas


Gegužės 31 d. Dvasininkijos kongregacijos prefektas kard. Claudio Hummes pristatė apklausos, kuria siekta išsiaiškinti, kaip kunigai visame pasaulyje naudojasi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, rezultatus.

Apklausą, pavadintą PICTURE (Priests’ Information and Communication Technologies Use in their Religious Experience), atliko Šveicarijos Lugano universiteto tyrėjai, bendradarbiaudami su Popiežiškojo Šventojo Kryžiaus universiteto Romoje Komunikacijos fakultetu. Šventojo Sosto Interneto tarnyba padėjo atlikti tyrimą.

Tyrimo metu buvo apklausti 4 992 kunigai t.y. 1,2 proc. kunigų pagal 2007 m. Dvasininkijos kongregacijos duomenis: iš jų - 22,9 proc. vienuolių ir 77,1 proc. diecezinių kunigų. Tyrime dalyvavo dvasininkai iš 117 šalių: 56,4 proc. iš Europos; 37,3 proc. iš abiejų Amerikų; 3,9 proc. iš Azijos; 2,6 proc. iš Afrikos ir 1,6 proc. iš Okeanijos.

Apklausa pradėta 2009 m. lapkričio 9 d. ir baigta 2010 m. vasario 28 d. Klausimynai buvo išversti į septynias - anglų, italų, ispanų, lenkų, prancūzų, portugalų bei vokiečių kalbas. Jie buvo platinami keletu būdų. Visų pirma, buvo susisiekta su visomis Vyskupų konferencijomis, o taip pat su didžiausiomis vyskupijomis penkiasdešimtyje šalių bei su didžiausiais vienuoliniais ordinais. Siekiant išvengti klaidų ir apgaulės, tyrimas buvo skelbiamas tik katalikiškose naujienų agentūrose, o gaunami duomenys atidžiai stebimi. Be to, nors klausimynas buvo anoniminis, nemažai kunigų užrašė savo vardus ir paliko kontaktinius duomenis.

Tyrimas nesiekė atsakyti į klausimą, kiek kunigų naudojasi šiuolaikinėmis informacinėmis bei komunikacijų technologijomis. Jo tikslas buvo atskleisti kokia religine veikla užsiima kunigai internete ir koks jų požiūris į skaitmenines technologijas.

Rezultatai rodo, kad 94,7 proc. kunigų pasaulyje kasdien prisijungia prie interneto (duomenys įvairuoja skirtingose geografinėse vietovėse). 82,8 proc. turi nešiojamą kompiuterį ir 81,2 proc. stalinį kompiuterį, 90,6 proc. mobilų telefoną, 73,1 proc. skaitmeninę kamerą, 44 proc. mp3 grotuvą ir 25,7 proc. kitus prietaisus.

Kunigai daug naudojasi internetu, vykdydami savo kunigišką misiją.
Internetas yra vertingas šaltinis, ruošiantis pamokslams. Beveik pusė dvasininkų (46,7 proc.) bent kartą per savaitę ieško internete medžiagos homilijai. 14,7 proc. tai daro vos ne kiekvieną dieną. Pusė apklaustų kunigų (50,6 proc.) mano, kad internetas yra naudingas ar labai naudingas geriau pasirengti homilijai. Ir tik 6,8 proc. nelaiko interneto naudingu šiam tikslui.

Dauguma dvasininkų pasaulyje mano, kad internetas pasitarnauja ieškant duomenų (85,5 proc.) ar informacijos apie einamuosius įvykius (82,1 proc.), tyrimams bei studijoms (75,6 proc.) ar paremti parapijos veiklą (60,6 proc.). Tačiau didesnė dalis, 38,6 proc. kunigų, laiko internetą visai nenaudingu ar beveik nenaudingu siūlant dvasinius patarimus ir tik 26,7 proc. mano, kad jis yra naudingas dvasiniam vadovavimui.

Kalbant apie Valandų liturgiją ar kitas maldas, pasiekiamas per nešiojamus įrenginius: kompiuterius ar išmaniuosius telefonus, 35,7 proc. kunigų pasaulyje niekada nesinaudoja galimybe melstis prisijungus prie interneto. Tačiau 35,9 proc. taip meldžiasi bent kartą per savaitę, o 18,1 proc. iš jų kiekvieną dieną.

41,6 proc. kunigų visame pasaulyje teigiamai vertina skaitmeninių technologijų indėlį į jų kunigišką misiją (skyrė 5 ir 4 balus iš 5). 46,2 proc. jį vertina vidutiniškai (3 ir 2 balai) ir tik 12,2 proc. dvasiškių menkai vertina technologijų naudojimą (1 ir 0 balų). 17,5 proc. kunigų pritaria ar labai pritaria teiginiui, kad technologijų grėsmė yra didesnė nei jų siūlomos galimybės, tačiau 38,2 proc. mano priešingai.

Šiuo metu yra toliau analizuojami duomenys ir rengiamos atskiros kiekvieno kontinento apžvalgos, kurios bus paskelbtos birželio mėnesį internete www.pictureproject.info. (mb)All the contents on this site are copyrighted ©.