2010-05-27 17:49:20

Ispanija. Toledo mieste prasideda Eucharistinis kongresas


Ketvirtadienio, gegužės 27 dienos vakare Ispanijoje, Toledo mieste prasideda X Eucharistinis kongresas, vienas iš svarbiausių Bažnyčios Ispanijoje gyvenimo šiais metais įvykių.

Šventojo Sosto dienraščiui „l‘Osservatore Romano“ apie šį renginį pasakojo arkivyskupas Braulio Rodriguez Plaza, Toledo arkivyskupas ir Bažnyčios Ispanijoje primas.

Pasak jo, Eucharistinis kongresas yra skirtas ypatingai jaunimui, jauniems katalikams, kurie turi gerai suprasti, kad Eucharistija yra krikščioniško gyvenimo centre. Kaip priminė popiežius Benediktas XVI, krikščioniškas identitetas nekyla iš idėjų, troškimų, projektų, tačiau iš susitikimo su gyvu asmeniu - su Jėzumi Kristumi, kuris Paskutinėje Vakarienėje duoda save kaip gyvąją duoną. Eucharistijoje yra sutinkamas Jėzus.

Todėl yra svarbu priminti, kad Eucharistijos šventimas nėra tik „draugų susitikimas“. Tai susitikimas su Dievu, Naujosios Sandoros centrinis momentas.

Eucharistija taip pat gaivinantis sakramentas. Ganytojas kalbėjo apie savo paties jaunystės patirtį: atėjus dvasinei krizei, nieko nebejaučiant, kildavo klausimas – kodėl eiti į Mišias ir priimti Komuniją? Tačiau dvasios tėvas atsakydavo: Eucharistija sužadina apetitą Viešpaties dalykams.

Pasak arkivyskupo, Eucharistinis kongresas yra ilgo pasiruošimo vaisius, užbaigiantis penkerių metų sielovadinę Ispanijos vyskupų konferencijos programą „Aš esu gyvenimo duona“. Sekantis didelis ir reikšmingas bažnytinis susitikimas vyks jau Romoje, užbaigiant Kunigų metus. Yra ryšys tarp Eucharistinio kongreso ir Kunigų metų. Juk kunigai yra Eucharistijos tarnai.

Prieš Eucharistinį kongresą buvo surengta visa eilė katechetinių susitikimų, kuriuose kalbėta apie Eucharistiją. Susitikinimai buvo skirti įvairioms amžiaus grupėms, nuo vaikų iki vyresnio amžiaus žmonių.

Kaip minėta, Eucharistinis kongresas skirtas ypač jaunimui. Gegužės 28 dienos vakare Toledo arkivyskupas susitiks su kongreso jaunaisiais dalyviais Toledo katedroje. Beje, ten bus ir Pasaulinių jaunimo dienų kryžius ir Marijos ikona. Šitaip Eucharistinis kongresas yra susiejamas su 2011 metais Madride vyksiančiomis tarptautinėmis Pasaulinėmis jaunimo dienomis, kuriose laukiama apie dviejų milijonų dalyvių.

Eucharistinis kongresas baigsis gegužės 30 dieną iškilmingomis Mišiomis, kurioms vadovaus kardinolas Angelo Sodano, Šventojo Tėvo Benedikto XVI delegatas. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.