2010-05-20 17:11:42

Paskaita-diskusija apie dvasinę sveikatą


Gegužės 19 d. Ateitininkų medikų korporacija Gaja surengė viešą paskaitą-diskusiją apie dvasinę sveikatą. Paskaitą skaitė Kauno medicinos universiteto (KMU) kapelionas kun. Artūras Kazlauskas. Paprašyti apibūdinti sveikatos sąvoką studentai pateikė Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą: sveikata yra fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Dauguma dalyvavusių paskaitoje sutiko, kad dvasinė gerovė dažnai ignoruojama arba sutapatinama su psichine gerove. Kapelionas akcentavo krikščionišką žmogaus suvokimą kaip dvasią, sielą, kūną, o sveikatą kaip visapusišką žmogaus gerovę ir ragino susirinkusiuosius ieškoti sinonimų šiam apibendrinimui. Šventas, tobulas laimingas ir visą tai reiškia būti savimi, būti tokiu, kokiu privalau būti. Kun. A. Kazlauskas sakė, kad būti šventu yra ne siekiamybė, bet savastis, kurią gauname per Krikštą. Jos nesimato, nes esame apaugę, apsikrovę nereikalingais, ydingais dalykais, kurių turime atsikratyti. Todėl turime nuolat ugdyti charakterį ir profesionalumą, kad turėtume jėgų ir gyvenimo užsidegimą – aistrą. Nuosekliai, naudodamas pavyzdžius iš savo gyvenimo kapelionas perėjo prie dvasinių žmogaus poreikių ir apibendrino, kad būti sveiku žmogumi – tai priimti, kad viskas yra Malonė: sveikata ir liga, dorybė ir yda bei, kad žmogui „negera būti vienam“. Tik tada net ir kančią žmogus galės išgyventi sveikai, matydamas jos prasmę. Kapelionas atkreipė dėmesį, kad lotyniškas salutus reiškia ne tik sveikas, bet ir išgelbėtas. Atsisveikindamas kun. A. Kazlauskas palinkėjo studentams nelikti vieniems ir pasitikėti Kitu ir kitais. S. Adler-Mikulėnienė: RealAudioMP3
All the contents on this site are copyrighted ©.