2010-05-08 17:21:11

Portugalija ruošiasi sutikti Popiežių


Portugalijos Katalikų Bažnyčia ir visi tikintieji ruošiasi gegužės 11-14 dienomis sutikti popiežių Benediktą XVI. Portugalijos vyskupų konferencijos pirmininkas bei Bragos arkivyskupas Jorge Ferreira da Costa Ortega Vatikano radijui papasakojo kokiomis aplinkybėmis Šventasis Tėvas atvykta į Portugaliją. Pasak arkivyskupo, net ekonominės krizės akivaizdoje daugelis sutinka, jog buvo pamiršta žmogaus ir visuomenės vidinė gilioji dimensija, ryšys su amžinosiomis vertybėmis, kurios atveria naujus horizontus. Tuo tarpu reliatyvizmas žmogaus gyvenimą apriboja vien tik materialiomis vertybėmis. Arkivyskupas Ferreira yra įsitikinęs, jog Popiežius vizito metu kaip tik primins apie būtinybę atrasti nematerialinę žmogaus dimensiją, atrasti gyvenimą pagrįstą vertybėmis, kurios rodo kelią.

Popiežiaus vizitas į Portugaliją taip pat primins Fatimos svarbą. Bragos arkivyskupas viliasi, kad žmonių susidomėjimas Fatima atves prie svarbiausio dalyko – atsivertimo, atsinaujinimo, kad žmogaus gyvenimas turi būti kitoks.

Arkivyskupas Jorge Ferreira da Costa Ortega pažymėjo, kad Portugalijos Bažnyčia laukia Šventojo Tėvo konkrečių patarimų, nurodymų ir įžvalgų sprendžiant nūdienos problemas - pašaukimų pašvęstajam gyvenimui stoką bei būtinybę naujai apmąstyti tarnystę. Bažnyčia nuolatos yra kviečiama atnaujinti socialinę pastoraciją, nes šiandien skurdas įgauna naujas formas.

Vyskupų konferencijos pirmininkas apibendrino, kad Portugalijos Bažnyčia laukia iš Popiežiaus nurodymų ir patarimų trijose svarbiausiose srityse: kultūros plačiąja prasme, pašaukimų ir socialinėje. (kl)All the contents on this site are copyrighted ©.