2010-04-30 15:06:48

Vatikāns: Itālijas prezidenta rīkots koncerts par godu pāvestam


Mūzika spēj atvērt sirdis un prātus garīgajai dimensijai, pamudina cilvēkus pacelt skatienu augšup, liek atvērties absolūtajam Labumam un Skaistumam – sacīja pāvests pēc 29. aprīļa vakarā Pāvila VI zālē notikušā koncerta. To organizēja Itālijas Republikas prezidents Džordžo Napolitano par godu Benediktam XVI sakarā ar pontifikāta piekto gadadienu. Uzrunā Svētais tēvs norādīja uz mūzikas lielo nozīmi personas izaugsmes procesā, kā arī pievērsās pamatvērtību tālāknodošanai jauniešiem. Mūzika veicina harmonisku cilvēcisko un garīgo izaugsmi – viņš pasvītroja. Tāpēc tai ir liela loma formācijas procesā.

Benedikts XVI atzina, ka šodien audzināšanas darbs nav viegls. Gan vecāki, gan skolotāji sastopas ar dažādām grūtībām. Īpaši grūti ir ieaudzināt jauniešos dzīves pamatvērtības un taisnu morālo stāju. Tāpēc nepieciešams nopietns darbs. Pāvests atgādināja, ka visi jaunieši tiecas pēc cēliem ideāliem, taču savā ceļā sastopas ar grūtībām. Nedrīkstam ignorēt viņu vajadzības un ilgas, ne arī – šķēršļus un riskus, kas parādās viņu ceļā. Patiesībā, jaunieši jūt, ka tiem ir jādzīvo saskaņā ar pamatvērtībām. Svētais tēvs norādīja uz personas cieņu, taisnību, mieru, toleranci un solidaritāti. Reizēm jaunieši, tiecoties pēc harmonijas, meklē garīgumu nepareizā veidā. Šajā ziņā tieši mūzika var atvērt cilvēka prātu un sirdi garīgajai dimensijai, palīdzēt tam raudzīties uz augšu un atrast Dievu – pasvītroja Benedikts XVI.

Ceturtdienas vakarā Vatikānā notikušajā koncertā uzstājās Itālijas Jauniešu orķestris no Fjesoles, diriģenta Nikola Paškovska vadībā. Orķestris izpildīja komponistu Sammartini, Mocarta un Bēthovena skaņdarbus.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.