2010-04-29 16:39:50

Benedikts XVI: lai panāktu tautas atjaunotni, jāveicina jauniešu izglītošana


Vardarbība pret sievietēm un bērniem, miera veicināšana, kā arī jauniešu izglītošana – tās bija galvenās tēmas, ko Benedikts XVI skāra savā uzrunā, pieņemot Kongo Demokrātiskās Republikas pilnvarotā vēstnieka pie Svētā Krēsla Žana Pjēra Amuli Mupendas akreditācijas vēstuli. Katoļu Baznīca grib veicināt cilvēku iekšējo dziedināšanu un brālību – pasvītroja pāvests. Šobrīd vajadzētu darīt visu iespējamo, lai izbeigtu personas cieņas bradāšanu un cilvēktiesību pārkāpšanu. Tos, kuru rokās ir laicīgā vara, Benedikts XVI mudināja pielikt punktu visiem kariem, kas, par nožēlu, atsevišķos minētās valsts reģionos joprojām plosās. Pāvests aicināja valdības vadītājus ķerties pie rekonstrukcijas darbiem savas tautas vidū, ievērojot katra cilvēka pamattiesības. Viņš pasvītroja, ka miers nenozīmē tikai konfliktu neesamību. Miers reizē ir dāvana un uzdevums, kas saista valsti un tās pilsoņus. Atsaucoties uz savu vēstījumu Pasaules Miera dienā 2007. gadā, Benedikts XVI sacīja: “Baznīca ir pārliecināta, ka tā nevar sevi īstenot citādi kā vien ievērojot cilvēka sirdī dievišķā Radītāja ierakstītos „gramatikas likumus”, tas ir, cilvēkam atbildot Dievam un dzīvojot saskaņā ar Viņa plānu. Šī „gramatika”, proti, normu, kas regulē indivīda rīcību un personu savstarpējās attiecības saskaņā ar taisnīgumu un solidaritāti kopums, ir ierakstīta sirdsapziņās, kur atspoguļojas Dieva gudrības plāns”.

Pāvests aicināja arī starptautisko kopienu kopīgiem spēkiem palīdzēt Kongo Demokrātiskajai Republikai atjaunot mieru un vienlīdzību. Atgādināja, ka vietējie bīskapi šo gadu pasludinājuši par izlīgšanas un atjaunotnes gadu. Viens no labākajiem līdzekļiem, lai to panāktu, ir jauniešu izglītošanas veicināšana – pasvītroja Benedikts XVI. Izlīgšanas un miera gars, kas iedēstīts ģimenē, nostiprinās skolā un universitātē. Kongo Demokrātiskās Republikas iedzīvotāji grib izglītot savus bērnus, taču daudzi to nevar atļauties līdzekļu trūkuma dēļ. Pāvests pauda pārliecību, ka ir iespējams atrast risinājumu. Valsts ir aicināta ekonomiski atbalstīt vecākus un nodrošināt regulāru finansiālu atlīdzību audzinātājiem. No šādas investīcijas ieguvēji būs visi. Svētais tēvs piebilda, ka bērniem un jauniešiem nepieciešams ne tikai dot zināšanas, bet arī ielikt stingrus morālo un garīgo vērtību pamatus. Tas viņiem palīdzēs atvairīt vardarbības kārdinājumus un izvēlēties to, kas ir labs un taisnīgs. Baznīca savu iespēju robežās ar dažādu izglītības struktūru starpniecību var palīdzēt valstij šī uzdevuma veikšanā.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.