2010-04-27 16:03:03

Vatikānā prezentēta Katoliskās Baznīcas statistikas gadagrāmata 2008


Katoliskā Baznīca visstraujāk attīstās Āfrikā un Āzijā – lasām jaunajā Baznīcas statistikas gadagrāmatā – Annuarium Statisticum Ecclesiae 2008. Baznīcas statistikas biroja sagatavotā gadagrāmata klajā nāca Vatikāna izdevniecībā. Tajā sniegtas ziņas par Katoliskās Baznīcas darbību atsevišķos kontinentos. Teksts papildināts ar daudzām tabulām. Paskaidrojumi sniegti latīņu, angļu un franču valodās. Jaunajā izdevumā lasītāju uzmanību saista fakts, ka katoļu skaita pieaugums ir mazliet lielāks par planētas iedzīvotāju skaita pieaugumu. Ja 2000. gadā pasaulē bija miljards 45 mjl, tad 2008. gadā – miljards 166 mlj. katoļu. Nokristīto skaits visvairāk pieaudzis Āzijas, Okeānijas un Amerikas kontinentos.


No 2000. līdz 2008. gadam ir pieaudzis arī bīskapu skaits. Katolisko Baznīcu vada 5.002 bīskapi. Tajā pašā laikā Āfrikā un Āzijā pieaudzis, bet Eiropā un Amerikā sarucis priesteru skaits. Šodien pasaulē ir 272.431 priesteris (diecēzes). Savukārt par gandrīz četriem tūkstošiem sarucis kongregāciju priesteru skaits (no 139.397 uz 135.000). Laika posmā no 2000. līdz 2008. gadam pasaulē strauji pieaudzis pastāvīgo diakonu skaits (no 28.000 uz 37.000), bet samazinājies konsakrēto personu skaits. Ja 2000. gadā to bija 801.185, tad 2008. gadā – 739.068. Pastorālajā darbā iesaistījušies 37.203 diakoni. Baznīcas statistikas gadagrāmatā apkopotas ziņas par semināristiem, filozofijas un teoloģijas studentiem, misionāriem un kandidātiem uz priesterību atsevišķos kontinentos.


S. Krivteža / VR


All the contents on this site are copyrighted ©.