2010-04-23 10:39:33

Vatikānā akreditējies jaunais Maķedonijas pilnvarotais vēstnieks pie Svētā Krēsla


Eiropas kristīgā mantojuma nozīme kontinenta nākotnes veidošanā – tā bija Benedikta XVI uzrunas galvenā tēma. 22. aprīlī pāvests Vatikānā pieņēma jaunā Maķedonijas pilnvarotā vēstnieka pie Svētā Krēsla Gjoko Gjorgjevska akreditācijas vēstuli. Svētais tēvs patiecās vēstniekam akreditācijas vēstules prezentācijas sakarā, kā arī izteica pateicību par Maķedonijas valdības vēstījumu. Viņš atsauca atmiņā tikšanās starp apustuļa Pētera pēcteci un šīs valsts amatpersonām, kādas tiek rīkotas svēto Kirila un Metodija svētku ietvaros. Pāvests pauda prieku par attiecību un sadarbības stiprināšanu. Pasvītroja, ka šī tauta, kuras vēsture iesniedzas apustuļu laikā, ir saglabājusi cilvēciskās un kristīgās vērtības. To liecinieki ir senie arhitektūras pieminekļi, piemēram, bazilikas un svētnīcas. Svētais tēvs uzsvēra abu pušu kopīgo apņemšanos spert nepieciešamos soļus kristīgās brālības saišu un vienības atjaunošanas virzienā. Pēc totalitārā režīma, kas noliedza cilvēka fundamentālās tiesības, šodien Maķedonija ar cerību raugās nākotnē un aktīvi iesaistās jaunas sabiedrības veidošanā.

Jaunais Maķedonijas pilnvarotais vēstnieks pie Svētā Krēsla Gjoko Gjorgjevskis dzimis 1966. gadā. Viņš ir profesors Skopjes pareizticīgo teoloģijas institūtā, kuru pats absolvējis. Studējis Austrumu Baznīcas institūtā Rēgensburgā un pāvesta Gregora universitātē Romā, kur ieguva Bībeles teoloģijas doktora grādu.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.