2010-04-22 15:32:58

Konferencija „Dvasingumas gyvybės ir ugdymo kultūroje“


Balandžio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės salėje įvyko konferencija „Dvasingumas gyvybės ir ugdymo kultūroje“. Pagrindiniai konferencijos organizatoriai – Šiaulių universitetas, Šiaulių miesto Savivaldybė, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos Šiaulių skyrius.

Konferenciją, kaip ir kiekvienais metais, vedė Šiaulių universiteto Medicinos pagrindų katedros vedėjas, Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas docentas daktaras Vladas Vaitkevičius, pasidžiaugęs renginyje dalyvaujančiais Šiaulių vyskupu ir kitais, gyvybės išsaugojimo problemomis besidominčiais žmonėmis. „Netradicinėje konferencijoje matau tradicinius veidus,“- šypsojosi konferencijos vedėjas.

Įžanginiu žodžiu konferenciją pradėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pirmiausia jis pasidžiaugė gausiai susirinkusiu jaunimu. Svarbiausia, pasak vyskupo, kad gyvybės išsaugojimo klausimais rūpinasi ir jaunimas. „Jų jaunystė, jų gyvenimas reikalauja tikrosios budėjimo, meilės ir šventumo dvasios... Šv. Augustinas yra nepaprastai gražiai išsireiškęs, kad visas blogis pasaulyje atsiranda dėl suklydusios meilės, nes meilė mums rodo tikrąją gyvenimo kryptį,“- kalbėjo Šiaulių vyskupas. Jis džiaugėsi, kad konferencija vyksta Velykų laikotarpiu, kai Kristaus, gyvybės Viešpaties, mirties ir blogio nugalėtojo, žodžiai: „Drąsos, nebijokite! Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos!“ skamba itin viltingai. „Šis Kristaus pasakymas reiškia, kad Jo tiesa, Jo dvasia spinduliuoja kiekvieno žmogaus širdyje, jeigu tik jis įsileidžia gyvenimo ir gyvybės Davėją, - toliau kalbėjo vyskupas E. Bartulis. – Tik įsileidę gyvenimo Davėją, galėsime pajusti, jog mūsų meilė turi būti dovanojanti meilė, ne egoistinė. Svarbu nenuilstant dovanoti save kitam. Tik tada kiekvienas žmogus galės prisikelti asmeniškai, galės prisikelti mūsų tauta, prisikelti pasaulis - naujam, prasmingam, atsakingam tiesos ir meilės gyvenimui“.

„Jūs kuriate nuostabią mūsų bendruomenę“, - konferencijos rengėjams ir jos dalyviams sakė Šiaulių apskrities Moters ir vaiko klinikos direktorius daktaras Linas Rovas. Jis taip pat sakė esąs maloniai nustebintas, jog konferencijoje bus nagrinėjami antenatalinės raidos klausimai, pasidžiaugė neseniai pasirodžiusiu disku „Antenatalinė genetika ir raida“.

„Atėjo laikas žiūrėti į vaisių kaip į žmogų – nuo antenatalinio vaisiaus vystymosi priklauso visas būsimas žmogaus gyvenimas, - kalbėjo direktorius Linas Rovas. - Kaip paruošime vaisių gyvenimui, tokį turėsime žmogų“... Tik pavasarį Šiauliuose pradėjęs dirbti gydytojas labai džiaugėsi, kad Šiauliuose įgyvendinta nuostabi idėja – įsteigta pirmoji Lietuvoje Moters ir vaiko klinika. Tokiu būdu galima stebėti vaiką nuo pat jo užsimezgimo iki tol, kol jis išeis į gyvenimą.

Šiaulių Visuomenės sveikatos biuro vadovė Henrieta Garbenienė kalbėjo biurui svarbiomis aktualijomis, išvardino vykdytas akcijas, pasidžiaugė įkurtu Sveikos gyvensenos klubu.

Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos atstovės: dr. Alina Šaulauskienė ir gydytoja Janina Tartilienė konferencijai buvo parengusios pranešimą „Žmogaus gyvybės orumas ir neliečiamumas“, tačiau prieš tai asociacijos vardu asociacijos garbės nariui Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui buvo įteikta skulptūrėlė. Šį apdovanojimą asociacija įsteigė žmonėms, kurie yra daug padarę, saugant patį didžiausią žmonijos turtą – gyvybę.

Vienas svarbiausių šiandieninio pasaulio vystymosi aspektų yra pagarbos gyvybei svarba. Skaudžiausi nusikaltimai žmogaus orumui ir neliečiamumui yra abortas, eksperimentai su žmogaus embrionu, eutanazija. Kiekvienas mūsų – nepakartojama individualybė. Kiekviena, net mažiausia, žmogaus ląstelė yra šventa, žmogiška, ori, buvo kalbama pranešime. Todėl kiekviena intervencija prieš prigimtį – beteisė. Žmogaus gyvenime laisvės ir tiesos ryšys yra neišardomas.

Savo pranešime „Socialinės sąlygos ir veiksniai trukdantys dvasingumo ugdymą“ Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Šlapkauskas išskyrė tokias grėsmes šių laikų žmogui: socialines grėsmes individo saugumui ir pasitikėjimui, Lietuvos šiuolaikinės sociokultūrinės evoliucijos ypatumus, Lietuvai būdingus bendravimo, bendradarbiavimo, rungtyniavimo ir konfliktų kultūros ypatumus. Tarp pagrindinių socialinių grėsmių profesorius akcentavo grėsmes suaugusio žmogaus ir vaiko teisėms.

„Vienas iš svarbiausių pastoracijos aspektų yra padrąsinti suaugusiuosius imtis atsakomybės Kristaus misijoje ir liudyti krikščionišką tikėjimą visuomenėje, atrasti Dievo malonę savo gyvenime ir stiprinti racionalų tikėjimo pagrindą“ , - savo pranešime kvietė kunigas Tadas Rudys, surasdamas gražių pavydžių. Dvasingumo ugdymo darbe dalyvauja vyskupijų Katechetikos, Jaunimo, Šeimos ir Evangelizacinis centrai.

„Žmones reikia mokyti, kad jie teisingai vertintų visuomenės sociokultūrinius pokyčius, aiškinti jiems šiuolaikinius religinius ir moralinius reikalavimus, - kalbėjo kunigas T. Rudys. - Aiškinti ir santykį tarp pasaulietinės ir bažnytinės veiklos, atskleidžiant skirtumus, problemas ir poveikį viena kitai. Šiam tikslui Bažnyčios socialinė doktrina sudaro integralią suaugusiųjų formavimo dalį.“
„Vaikai – tai angelai, kuriems suaugusieji nudrasko sparnus,“ – skaudžia nata savo kalbą pradėjo docentė, daktarė Danė Šlapkauskaitė. Ji prisiminė Šiaulių vyskupo žodžius: „Reikia parodyti žmonėms tiesą ir gėrį ir jie patys tą tiesą pasirinks.“ „Ir mes bandome taip daryti, - kalbėjo docentė. Organizavome akciją prie Gimdymo namų. Vietoj to, kad išlietume pyktį, nepasitikėjimą abortus darančiais, motinoms neatidžiais gydytojais, pakvietėme darželinukus, pradinukus. Jie gydytojams išsakė padėkos žodžius už tai, kad padėjo gimti. Ginekologai šluostėsi ašaras.“

Vėliau docentė D. Šlapkauskaitė pristatė aukščiau jau paminėtą diską „Antenatalinė genetika ir raida“ (autoriai: Šiaulių universiteto dėstytoja docentė Danė Šlapkauskaitė, Kauno medicinos universiteto dėstytojas daktaras Danielius Serapinas, Šiaulių apskrities ligoninės generalinis direktorius Petras Simavičius). Išleido Šiaulių universiteto leidykla.

Leidinyje pateikiama mokslinė informacija apie vaiko raidą iki gimimo, aptariama tėvų psichologinės būsenos ir išorinių veiksnių galima įtaka vaiko sveikatai, paveldimumo ir daugiavaisio nėštumo problemos. Teorinę dalį papildo vaizdinė medžiaga – filmo fragmentai, nuotraukos. Ši mokymo priemonė skiriama pedagogams, studentams, tėvams ir visiems besidomintiems žmogaus gyvenimo pradžia, kuri reikšminga jo ateičiai.

Inesė Ratnikaitė Vatikano radijui iš Šiaulių 
All the contents on this site are copyrighted ©.