2010-04-21 14:03:37

Vispārējā audience: atskats uz vizīti Maltā


Trešdienas katehēzes mācībā Benedikts XVI atskatījās uz savu nepilnu divu dienu ilgo vizīti Maltā, kas notika 17. un 18. aprīlī. Svētā Pētera laukumā kārtējo reizi skanēja priecīgi saucieni pāvestam, dziesmas un aplausi. Uz vispārējo audienci bija ieradušies aptuveni 30 000 svētceļnieku. Tikšanās ar Kristu izmaina mūsu dzīvi – klātesošajiem atgādināja Svētais tēvs. Tāpēc esam aicināti ticēt, ka Dieva mīlestība ir daudz stiprāka par visām mūsu dzīves vētrām. Runājot par Maltu, pāvests mudināja pasauli sekot tās paraugam garīgo un morālo vērtību glabāšanā. Šī Vidusjūras tauta stingri turas pie kristīgajām vērtībām.

Benedikts XVI devās uz Maltu, lai piedalītos sv. Pāvila izcelšanās salas krastā 1950 gadu atceres svinībās un stiprinātu salas iedzīvotājus ticībā. Ap 60. gadu Pāvils tika vests uz Romu kā ieslodzītais. Taču spēcīgās vētras dēļ kuģis avarēja. Tā viņš trīs mēnešu garumā maltiešiem sludināja Kristu. Varētu šķist, ka tas bija nejaušs notikums. Taču pāvests jau savas vizītes laikā apgalvoja pretējo – Tautu apustuļa nokļūšanu salā izkārtoja Dievišķā Providence. Dienā, kad uz Maltu devās Benedikts XVI, Eiropā bija paralizēta aviosatiksme. Tomēr Svētais tēvs tur nokļuva un nākamajā vakarā veiksmīgi atgriezās atpakaļ. Arī tā bija īpaša Dieva Apredzības zīme.

Audiences laikā pāvests pateicās maltiešiem par sirsnīgo uzņemšanu. Atgādināja, ka viņa 14. starptautiskais apustuliskais ceļojums, pēc tikšanās ar valsts prezidentu, iesākās ar lūgšanu klusumā Svētā Pāvila Grotā. „Tur es pateicos Kungam par Viņa Apredzības noslēpumainajiem plāniem” – apliecināja Benedikts XVI. Minētajā grotā, Rabatā, Zelta grāmatā viņš ierakstīja: „Šajā svētajā vietā, ko iemina svētceļnieka sv. Pāvila soļi, lūdzos, lai, tāpat kā viņš, arī mēs varētu iepazīt augšāmcēlušos Kungu, mīlēt Viņu un Viņam kalpot mierā un priekā”. Maltas vēsturi iezīmējusi katoļticība. Šī tauta ir kā liela ģimene, kas veidota uz ticības pamata. Tās koncepcija par dzīvību ir kristīga. Ticība ir tā, kas tai palīdz rast pareizās atbildes uz jautājumiem par dzīvības cieņu un laulību. Uzrunājot audiences dalībniekus, Benedikts XVI pauda gandarījumu, ka maltiešu ģimenes un draudzes prot mīlēt Dievu un Baznīcu. Kristīgās saknes, kas salā sniedzas kopš apustuļa Pāvila laikiem, ir patiešām dziļas un dzīvas. Ticība aizvien turpina nest atjaunotnes un misiju augļus.

Ceļojuma galvenie notikumi bija gan Svētā Pāvila Grotas apmeklējums, gan arī liturģijas svinības Floriānā, tikšanās ar jauniešiem Valletā un tikšanās ar pedofilijas upuriem. „Ne viss, ko šodien piedāvā pasaule, ir ievērojams, lai maltieši pieņemtu”, sacīja Svētais tēvs Euharistijas svinību laikā. Nevis tehnoloģija var glābt cilvēku, bet Dieva mīlestība. Viņš aicināja maltiešus saglabāt uzticību savai ticībai un no Apustuļa saņemtajām vērtībām. Savukārt, jauniešus mudināja nebīties, atklāt Dieva mīlestības skaistumu un būt lepniem, ka var dzīvot zemē, kas aizstāv ģimenes vērtības un respektē dzīvību.

Runājot par tikšanos ar jauniešiem, pāvests sacīja: „Tas bija dziļa un intensīva dialoga brīdis, ko vēl skaistāku padarīja vide, kurā tas notika – Valletas osta, kā arī pašu jauniešu entuziasms. Es uzlūkoju Maltas jauniešus kā potenciālos sv. Pāvila garīgā piedzīvojuma mantiniekus, kuri, tāpat kā viņš, ir aicināti atklāt Dieva mīlestības skaistumu, kas mums dāvāta Jēzū Kristū. Viņi ir aicināti piedzīvot Krusta noslēpumu, būt uzvarētāji pārbaudījumos un ciešanās, nebaidīties ne no dzīves vētrām, ne arī no piedzīvotajām neveiksmēm, jo Dieva mīlestības plāns ir lielāks nekā vētras un katastrofas”.

„Maltas sabiedrība ir atvērta pasaulei un vienmēr bijusi un ir misionāra”, sacīja Benedikts XVI katehēzes mācībā. Tā kā valsts atrodas Vidusjūras centrā, tā var kļūt par tiltu starp kultūrām un reliģijām. Ceļojuma laikā, Rabatas apustuliskajā nunciatūrā pāvests tikās ar astoņiem vīriešiem, kuri savā bērnībā no priesteriem piedzīvoja seksuālo izmantošanu. Viņš uzklausīja cietušo stāstus, pauda kaunu un nožēlu par to, ko savā laikā piedzīvoja paši upuri un viņu ģimenes. Svētais tēvs tiem apliecināja, ka Baznīca turpinās darīt visu iespējamo, lai vainīgie atbildētu par savu rīcību, un pieņems efektīvus mērus, lai nekas tamlīdzīgs vairs neatkārtotos.

Vispārējā audiencē Svētā Pētera laukumā bija klātesoši 400 Romas diecēzes priesteri. Kā paskaidroja diecēzes ģenerālvikārs, kard. Agostino Vallini, viņi ieradās, lai sveiktu Svēto tēvu nesenajā dzimšanas dienā un apliecinātu viņam savu solidaritāti laikā, kad plašsaziņas līdzekļi netaisnīgi apvaino pāvestu pedofilijas noziegumu slēpšanā. Klātesošo vidū bija arī 1000 Nācaretes Institūta jauniešu. Sveicot poļu svētceļniekus, Benedikts XVI atgādināja, ka šajās dienās Baznīca Polijā rīko „Bībeles nedēļu”. Viņš aicināja meklēt gaismu, mierinājumu un spēku Kristū – Iemiesotajā Dieva Vārdā.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.