2010-04-16 16:17:02

Pāvests aicina amerikāņu katoļus lūgties Baznīcas nodomā


Benedikts XVI pieņēma audiencē ASV karitatīvās organizācijas The Papal Foundation pārstāvjus. Uzrunā pāvests pieminēja savu vizīti Svētajā Zemē un lūgšanu tukšā Kristus kapa priekšā. Atsaucot atmiņā tur teiktos vārdus, Svētais tēvs uzsvēra, ka augšāmceltais Jēzus mums māca, ka ļaunumam nekad nepieder pēdējais vārds, ka mīlestība ir stiprāka par nāvi, ka cilvēces pagātne un nākotne ir uzticīgā un mīlošā Dieva rokās. „Katrā laikā un vietā Baznīca sludina šo cerības vēsti. Tā ir aicināta sniegt svētuma un žēlsirdības liecību mūsdienu pasaulē” – teica pāvests, mudinot amerikāņu katoļus lūgties Baznīcas nodomā, kā arī par Dieva tautas svētumu un vienotību. Viņš pateicās ASV organizācijas darbiniekiem par nabadzīgo valstu studentu un misiju atbalstu. Audiences laikā The Papal Foundation, ko vada Filadelfijas emeritētais arhibīskaps, kard. Antoni Bevilakva, uzdāvināja vairāk nekā seši miljoni dolāru Baznīcas karitatītajiem mērķiem.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.