2010-04-16 15:58:26

Brazīlijas ziemeļu reģiona bīskapu vizīte "ad limina Apostolorum"


Vatikānā turpinās Brazīlijas ziemeļu reģiona bīskapu vizīti ad limina Apostolorum. Pāvests aicināja Baznīcas ganus īpaši rūpēties, lai nekas neaptumšotu katoļu ticības patiesību, kāda ir Kristus reālā klātbūtne Euharistijā. Uzsvēra, ka Vissvētākā Sakramenta kulta mazvērtēšana liecina par ticības Dieva noslēpumam atslābumu. Svētajā Misē lielāka uzmanība tiek pievērsta nevis Kristum, bet gan ticīgo kopienai, kas nodarbojas ar daudzām lietām. Kristieša pienākums ir klausīties Dieva Vārdu, atvērt sirdi un pieņemt Kungu – teica Benedikts XVI. Pasvītroja, ka tas nekādā gadījumā nenozīmē vienaldzību vai intereses trūkumu par to, kas notiek visapkārt. Dievs davā mums savu žēlastību, lai mēs spētu sadarboties ar Viņu. Pāvests atgādināja, ka no 13. līdz 16. maijam Brazīlijas galvaspilsētā notiks XVI euharistiskais kongress. Pasākuma norises vieta izvēlēta sakarā ar Braziljas dibināšanas 50 gadu jubileju, kas tiks atzīmēta šā gada 21. aprīlī. Lai Euharistija kļūst par šīs valsts sirdi un dāvā brazīliešiem spēku atzīt, ka visi esam brāļi un māsas Kristū – vēlēja pāvests.

S. Krivteža / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.