2010-04-12 15:05:03

"Regina Caeli" Kastelgandolfo: žēlsirdība – Baznīcas misija


Kunga Žēlsirdības svētdienā Kastelgandolfo Benedikts XVI tikās ar svētceļniekiem no daudzām valstīm. Apcerē pirms lūgšanas „Regina Caeli” pāvests runāja par svētku liturģisko nozīmi. Tie noslēdz Lieldienu oktāvu, kas ir viena „diena, ko Kungs ir devis”. Līdz ar māsas Faustīnes kanonizāciju tie ir arī Kunga Žēlsirdības svētki. Benedikts XVI uzsvēra, ka svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments, kas vēstī par Jēzus ieiešanu Pēdējo vakariņu namā caur aizslēgtām durvīm un tikšanos ar neticīgo Tomu, ir pilns žēlsirdības un Dieva labestības. „Ieliekot pirkstu Jēzus brūcēs, šaubu pārņemtais māceklis izdziedina ne tikai savu, bet arī mūsu neticību” – teica Svētais tēvs.

„Augšāmceltā Kristus vizīte neattiecas tikai uz Pēdējo vakariņu namu, tā izplešas uz ārpusi, lai visi varētu saņemt miera un dzīvības dāvanu, pateicoties «Radītāja dvesmai» – teica Benedikts XVI. – Jēzus saviem mācekļiem divas reizes sacīja: «Miers jums!». To pateicis, Viņš dvesa uz viņiem un teica: «Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie ir piedoti; kam aizturēsiet, tiem tie ir aizturēti». Tā ir Baznīcas misija, kuru nepārtraukti vada un atbalsta Svētais Gars: sludināt visiem labo vēsti, priekpilno Dieva žēlsirdīgās mīlestības realitāti, «lai – kā raksta svētais Jānis – mēs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai mēs ticēdami iemantotu dzīvību Viņa vārdā.»

Uzrunas turpinājumā pāvests pieminēja lidmašīnas avāriju Smoļenskā. „Ar dziļām skumjām saņēmu ziņu par Polijas prezidenta Leha Kačinska, viņa dzīvesbiedres un daudzu amatpersonu traģisko nāvi. Viņi gāja bojā ceļā uz Katiņu, vietu, kur pirms septiņdesmit gadiem tika nogalināti tūkstošiem poļu virsnieku. Visus uzticu žēlsirdīgajam dzīvības Kungam. Vienojos ar ticīgajiem, kuri sapulcējušies Lagevņiku sanktuārijā, un visiem Dieva žēlsirdības godinātājiem visā pasaulē” – teica Benedikts XVI, uzrunājot poļu svētceļniekus.

Par sestdien notikušo traģēdiju pāvests runāja arī itāliešu valodā: “Kā visiem zināms, sestdien Smoļenskā notika lidmašīnas avārija, kurā gāja bojā Polijas prezidents Lehs Kačinskis, viņa dzīvesbiedre un valdības delegācijas locekļi, tostarp arī militārie ordināriji. Izsaku savu visdziļāko līdzjūtību un lūdzos par katastrofas upuriem un visu dārgo poļu tautu.”

Kastelgandolfo pils pagalmā spontāni atskanēja lūgšana par mirušajiem. Benedikts XVI aicināja visus priesterus sekot svētā Jāņa Marijas Vianeja piemēram. Arsas prāvests spēja izmainīt daudzu ticīgo sirdis un dzīvi, pateicoties Kunga žēlsirdīgajai mīlestībai, ko tiem sludināja. Pāvests atgādināja, ka 10. aprīlī Turīnā publiskai pagodināšanai atklāts Kristus līķauts. „Priecājos par šo notikumu, kas radījis plašu svētceļnieku straumi. Vienlaikus tas liek mums dziļāk pārdomāt Kristus ciešanu un nāves noslēpumu. Lai šīs relikvijas pagodināšana palīdz mums meklēt un atklāt Dieva seju – vēlēja Benedikts XVI, atgādinot, ka šī gada 2. maijā viņš ieradīsies Turīnā.

S. Krivteža / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.