2010-04-12 15:48:37

Kardinal Zenon Grocholewskis ord under det 15: e Europeiska forumet för religionsundervisning


”Religionsundervisning, när den ses som en verklig disciplin, i dialog med andra ämnen, främjar inte bara en verklig interkulturell utbildning, utan är även det viktigaste redskapet för att förstå och acceptera andra". Detta sade Kardinal Zenon Grocholewski, prefekt för Kongregationen för katolsk utbildning, i sitt tal inför det 15: e Europeiska forumet för religionsundervisning i Rom."En religionsundervisning som enbart presenterar de olika religionerna för att jämföra och neutralisera dem - varnade kardinalen - kan skapa förvirring, relativism och religiös likgiltighet hos studenterna". ”Tvärtom”, sade kardinalen, ”måste man nuförtiden, i en multietnisk och multireligiös kultur, garantera en hög kvalitet på religionsundervisningen som håller kvar sin identitet och som gör att studenterna förstår den katolska religionen”. ”Det bygger upp studenternas självsäkerhet och deras möjligheter att kunna kommunicera med andra religioner."Därmed har vi ett behov av att stigmatisera de val som görs av "vissa länder", som med "rättsliga riktlinjer för skolpolitiken tenderar att påverka innehållet i religionsundervisningen, och undervärdera föräldrarnas och religionlärares rättigheter".Med anledning av den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheters senaste dom angående förbudet mot religiösa symboler, såsom Krucifixet, i klassrum, sade kardinalen att domen innefattar "moraliskt skadliga egenskaper". Kardinalen jämförde domen med diskussionen inom EU om den europeiska konstitutionen, där en hänvisning till Gud och Europas "kristna rötter" förbjöds.”I båda fallen”, sade kardinalen, "valde de utplåningens väg", men "ett samhälle som utplånar sina rötter är ett fattigt samhälle", varnade kardinalen. ”Religionsundervisning är en rättighet som inte enbart rör familjer och Kyrkan, men i synnerhet skolan, som är den naturliga platsen där en stor del av utbildningen av nya generationer äger rum. Religionsfrihet och föräldrars rätt att välja rätt undervisning för sina barn är grunden för en god religionsundervisning i skolan”.
All the contents on this site are copyrighted ©.