2010-04-07 16:10:33

Jāņa Pāvila II beatifikācijas process tuvojas noslēgumam


«Jāņa Pāvila II beatifikācijas process strauji tuvojas noslēgumam» – teica Kanonizācijas lietu kongregācijas relators, pr. Zdzislavs Jozefs Kijas, piedaloties itāliešu žurnālistes Elizabetes Lojakono grāmatas «Caro signor Papa» atvēršanas svētkos. Konventuālo franciskāņu tēvs atgādināja, ka pagājušā gada decembrī Vatikānā Benedikts XVI parakstīja dekrētu par Jāņa Pāvila II tikumu varonību. Pašlaik Romas Kūrijas kongregācija rūpīgi izskata lietas, kas saistītas ar pāvesta aizbildniecību veiktajiem brīnumiem, kuru ir daudz. «Ticīgo mīlestība pārsniedz saprāta robežas, un viņi vēlas, lai pāvests pēc iespējas ātrāk tiktu paaugstināts altāru godā, taču beatifikācijas procesā ir nepieciešami racionāli pamatojumi, kuru izpētei ir vajadzīgs zināms laiks» – teica franciskāņu tēvs.

Redakcijas «Messaggero di sant’Antonio» (Svētā Antona sūtnis) direktors Ugo Sartorio skaidro, ka 1978. gada 16. oktobrī Jānis Pāvils II uzsāka nepārtrauktu dialogu ar Dieva tautu. To nepārtrauca arī pāvesta nāve. Tas turpinās arī šodien. Par to liecina neskaitāmas vēstules un zīmītes, kuras katru dienu tiek noliktas uz Jāņa Pāvila II kapa, kas atrodas Svētā Pētera bazilikas grotās. Viņaprāt, spontānais sauciens Santo subito!, kas atskanēja pāvesta bēru dievkalpojumā, liecina par vispārējo pārliecību par viņa svētumu.

Savukārt Itālijas televīzijas Rai žurnālists Džuseppe De Kari atgādina, ka katru gadu Jāņa Pāvila II kapu apmeklē aptuveni pieci miljoni ticīgo no daudzām valstīm. No tā brīža, kad 2005. gada 2. aprīlī plkst. 21.37 kardināls Leonardo Sandri paziņoja, ka «mūsu mīļotais Jānis Pāvils II ir atgriezies Tēva mājās», jau ir pagājuši pieci gadi. Šajā laikā ticīgo mīlestība pret pāvestu nav mazinājusies. Džuseppe De Karli pasvītro, ka Jānis Pāvils II sava pontifikāta laikā aicināja ticīgos sekot Kristum, kas ir dzīves pamats un centrs.

S. Krivteža / ansaAll the contents on this site are copyrighted ©.