2010-04-05 11:08:15

Benedictus XVI: "Långfredagen är en hoppets dag"


(04.04.10) Benedictus XVI ledde den traditionella Korsvandringen vid Colosseum upplyst av facklor på långfredagskvällen. Påven underströk att långfredagen är den dag då det största hoppet upplyser människans lidande, misslyckanden, besvikelser och svårigheter. Han var klädd i en röd kappa i den kalla natten och knäböjde i bön på Palatinhöjden medan han såg de troende bära ett stort träkors i en procession runt Colosseum. Alla som var närvarande deltog i meditationerna, som i år var skrivna av kardinal Ruini, vid de 14 stationerna av Korsvandringen som är till minne av Kristi lidande och död på korset. Tusentals människor höll i bönböcker och tände ljus omkring den antika arenan.

Vid avslutningen av Korsvandringen sade påven på italienska att under Korsvägen återupptäcker man "hur djup Jesu kärlek var och är för oss." "Denna natt har vi begrundat Jesu ansikte full av smärta, förlöjligad, förolämpad, vanställd av människans synder," sade påven och tillade, att "i morgon kväll kommer vi att betrakta hans ansikte full av glädje, strålande och lysande”. "Sedan det ögonblick då Kristus lades i graven, är graven och döden inte längre hopplösa platser där historien är stängd med fullständig misslyckande, där man vidrör den ultimata gränsen för hans maktlöshet”.”Långfredagen är dagen för det största hoppet, som mognat på korset”, underströk den Helige Fadern. Han påminde om att när Kristus dog, så ropade han: "Fader i dina händer lämnar jag min ande". ”Genom att överlämna sin existens, genom att lämna den i Faderns händer, vet han att hans död blir till en källa av liv" förklarade påven. "Jesus är vetekornet som faller i jorden, rivs sönder, dör, och på grund av detta kan bära frukt." "Från den dag då Kristus hängdes upp på korset, som ser ut som ett tecken på nederlag, ensamhet och misslyckande, har det blivit en ny början" fortsatte påven."Från dödens djup uppväcks löftet om evigt liv, redan på korset lyser Påskens segrande gryningen", som gör att hjärtats ögon kan se livet, svårigheter och lidande på ett nytt sätt. "Våra misslyckanden, våra besvikelser, vår bitterhet som tycks signalera alltings kollaps, upplyses av hopp”, sade påven. ”Kärlekens handling på korset, som bekräftas av Fadern och uppståndelsens strålande ljus, omsluter och transformerar allt. "Från svek kan vänskap födas, från avvisande, nåd, från hat, kärlek," tillade Benedictus XVI.
All the contents on this site are copyrighted ©.