2010-04-03 16:19:42

Papież w Koloseum: Krzyż Chrystusa przemienia cierpienie w zwycięstwo nadziei


Wielka Sobota to dla Kościoła czas liturgicznej ciszy. Przerwie ją dopiero wieczorem liturgia światła rozpoczynająca Wigilię Paschalną. Benedykt XVI będzie przewodniczył temu nabożeństwu w bazylice watykańskiej, gdzie udzieli także chrztu sześciorgu dorosłym katechumenom. Początek uroczystości w Bazylice św. Piotra o godz. 21:00.

Natomiast na zakończenie wczorajszej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum Ojciec Święty zachęcił wiernych, by odczytywali wydarzenia Wielkiego Piątku w kluczu nadziei. Taki sens miały Chrystusowe słowa przed skonaniem na krzyżu: „Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego”.

„Powierzając swoje «darowane» istnienie rękom Ojca Jezus wie, że Jego śmierć stanie się źródłem życia, tak jak ziarno wrzucone w ziemię musi pęknąć, aby mogła narodzić się roślina: «Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity» (J 12, 24) – rozważał Papież. – Jezus jest pszenicznym ziarnem, które pada na ziemię, pęka, kruszy się, umiera, i dzięki temu może przynieść plon. Od dnia, w którym Chrystus został wywyższony, Krzyż, który jawi się jako znak opuszczenia, samotności i klęski, staje się nowym początkiem: z głębin śmierci wznosi się obietnica życia wiecznego. Na Krzyżu jaśnieje już zwycięski blask wielkanocnej jutrzenki” – mówił Benedykt XVI.

Ojciec Święty dodał, że cisza spowijająca Wielką Sobotę jest właśnie oczekiwaniem owego paschalnego brzasku. W jego świetle możemy inaczej spojrzeć na nasze trudności, cierpienia, porażki i rozgoryczenia. Jutrzenka dnia zmartwychwstania może ze zdrady wyprowadzić przyjaźń, z wyparcia się – przebaczenie, a z nienawiści miłość.

tc/rv
All the contents on this site are copyrighted ©.