2010-04-26 07:44:45

Pysyvän talouskasvun on huomioitava myös kulttuurilliset ja hengelliset tarpeet.


(26/4)"Makedonia on aivan oikeutetusti pyrkimässä Euroopan yhteisöön, merkkejä tasaisesta kehityksestä onkin näkyvissä,mutta tulevaisuuden rakentamisessa on huomioitava kansallinen historia,kulttuuri ja menttaliteetti,jotta voitaisiin olla varmoja, että myöhemmin eivät avautuisi parantumattomat haavat",lausui Benedictus XVI Makedonian Pyhän Istuimen luona olevalle uudelle suurlähettiläälle, Gioko Gjorgjevisk'ille,joka oli tullut jättämään valtuuskirjansa."Maassanne on hyvin säilyneitä merkkejä humaanisista ja kristillisistä arvoista. Voimakkaan hengellisen identtiteettinsä johdosta maanne kansalaiset voivat vaikuttaa omilla kokemuksillaan Euroopan kansojen yhteisöön. Tämän vuoksi toivon hartaasti,että pyrkimyksenne ja ponnistuksenne liittyä Euroopan Unioniin onnistuisivat".
Siirtyessään historian painolastista globalisaatioaikaan paavi halusi muistuttaa,"että pysyvän talouskasvun on huomioitava myös hengelliset tarpeet".All the contents on this site are copyrighted ©.