2010-03-29 18:23:40

Šventojo Tėvo taikos raginimas ir Verbų sekmadienio procesija Jeruzalėje


Sekmadienį Romoje užbaigdamas Verbų sekmadienio apeigas popiežius Benediktas XVI išreiškė susirūpinimą dėl padėties Jeruzalėje, mieste, kuriame išsipildė Velykų slėpinys, - priminė popiežius. Giliai įskaudino pastarųjų dienų nesutarimai ir įtampa Jeruzalėje, kuri yra dvasinė trijų didžiųjų pasaulio religijų – krikščionių, žydų ir musulmonų, tėvynė. Taika yra dovana, kurią Dievas paveda žmonių atsakomybei, kad jie ją brandintų dialogu ir žmogaus teisių gerbimu, susitaikymu ir atleidimu, - sakė Benediktas XVI. Popiežius ta proga pakvietė visus, kurie yra atsakingi už Jeruzalės likimą drąsiai žengti taikos keliu ir jame ištverti.

Tuo metu Jeruzalės katalikų bendruomenė pradėjo Didžiosios Savaitės minėjimą prisimindama ne tik pastarojo meto neramumus, bet ir Šventosios Žemės gyventojams skauduliu tapusią milžinišką užtvarą, atskiriančią palestiniečių valdomas žemes nuo Izraelio teritorijos. Vienas pagrindinių Jeruzalės katalikų bendruomenės renginių buvo Verbų sekmadienio procesija iš Alyvų kalno iki senamiesčio. Tikinčiųjų procesijai, kurią sudarė nemažiau kaip du tūkstančiai žmonių, įskaitant vietos katalikus ir iš svetur atkeliavusius maldininkus, vadovavo Jeruzalės lotynų patriarchas Fouad Twal ir Šventosios Žemės kustodas, t. Pier Battista Pizzaballa.

Patriarchas, kreipdamasis į tikinčiuosius, prisiminė Izraelio ką tik paskelbtas naujas sankcijas, gerokai apsunkinančias palestiniečių žemėse gyvenančių krikščionių įvažiavimo į Izraelį procedūras, kurios galios per visą Didžiąją Savaitę. Į Jeruzalę atvykti galės tik atitinkamus pažymėjimus arba vizas turinys Vakarų kranto ir Gazos ruožo gyventojai. Izraelio vyriausybė sekmadienį pranešė, kad siena su Vakarų krantu bus uždaryta devynias dienas ir kad įvažiuoti bus galima tik esant pagrįstai humanitarinei priežasčiai ir krikščionims, turintiems leidimą švęsti Velykas Jeruzalėje. Tačiau anot katalikiškos žinių agentūros „Asianews“, tokius leidimus gauti ne taip jau paprasta.

Žydų Velykos, arba Peschas, šiemet sutampa su krikščionių Velykų tridienio šventimu, todėl į Jeruzalę keliauja ir nemažai judėjų. Galimų teroristinių užpuolimų baimė ir buvo pagrindinė priežastis, nulėmusi Izraelio vyriausybės nutarimą sugriežtinti įvažiavimo tvarką. Be kita ko, taip pat uždrausta jaunesniems nei 50 metų vyrams lankytis didžiojoje Mečečių aikštėje pačiame Jeruzalės centre. Be to, šiemet Velykas tą pačią dieną švenčia tiek katalikai, tiek ortodoksai, tiek protestantai. Pasak Izraelio oro uostų pareigūnų, šiemet per Velykas atkeliauja ir iškeliauja 19 procentų daugiau keliauninkų nei kitais metais.

Prieš suteikiant Verbų sekmadienio palaiminimą, patriarchas Fouad Twal palygino Kristaus įžengimą į Jeruzalę su Šv. Žemės krikščionims taikomomis kliūtimis: „Kristus įžengė į Šventąjį miestą taip, kaip visi tikintieji, sekmadienį dalyvavę Verbų procesijoje: be sargų, be kareivių ir be perskiriančių sienų. Kristaus kančia teišgelbsti mus nuo mūsų kančių“, - sakė Verbų sekmadienį Jeruzalės lotynų patriarchas.

Tuo tarpu Arabų ortodoksų taryba paragino visus palestiniečius krikščionis keliauti į Jeruzalę nepaisant okupacinės valdžios paskelbtos blokados. Taryba taip pat paprašė visus Jeruzalės Bažnyčių vadovus palaikyti savo bendruomenių teisėtus siekius ir priešintis diskriminacinėms Izraelio priemonės, kuriomis varžo kulto laisvę. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.