2010-03-16 17:34:51

„Kryžius Irake kraujuoja, kada įvyks prisikėlimas?“


„Krikščionys, gyvendami Mesopotamijoje ir kitur Artimuosiuose rytuose, vykdo humanitarinę misiją. Dėl šios priežasties svarbu juos remi, liudyti jiems solidarumą ne vien žodžiais ir jausmais“. Šiais žodžiais Sirų katalikų patriarchas Ignacas Younan III užtirtino savo tikinčiųjų bendruomenės paramą Irako krikščionims Libano Marijos šventovėje Harisoje vykusiame renginyje.

Šeštadienį visame Libane buvo minima solidarumo su Irako krikščionimis diena. Dienos renginiai buvo užbaigti šventosiomis Mišiomis netoli Libano sostinės Beiruto esančioje Marijos šventovėje. Tema, parinkta solidarumo su Irako krikščionimis dienai buvo sekanti: „Kryžius Irake kraujuoja, kada įvyks prisikėlimas?“.

Mišiose už kenčiančius irakiečius krikščionis dalyvavo Artimųjų rytų šalių krikščionių lyderiai ir pavienių šalių diplomatai. Libano maronitų Bažnyčios patriarchui, kardinolui Sfeir susitikime atstovavo vyskupas Bshara-Raii. Solidarumo dienos proga kalbas pasakė Irako ambasadorius Libane Omar Al-Barzanji ir Apaštališkasis nuncijus Libane, arkivyskupas Gabriele Giordano Caccia.

Pasak Irako ambasadoriaus, Irako krikščionys tapo kraštutinių fanatikų, siekiančių sužlugdyti Irako saugumą ir besidangstančių religijos priedanga, aukomis. Tačiau Irakas nieko bendro neturi su žudikais fanatikais, - pažymėjo Irako ambasadorius.

Apaštališkasis nuncijus pasakė kalbą primindamas popiežiaus Benedikto XVI nuoširdų raginimą Irako Bažnyčiai ištverti nelengvus išbandymus ir sunkumus. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.