2010-03-04 18:28:19

Šv. Kazimiero šventė Romoje


Romos lietuviai šv. Kazimiero – Lietuvos ir ypač lietuvių jaunimo globėjo šventę pažymėjo Mišiomis Šventojo Petro bazilikos lietuvių koplyčioje ir šventiniu susitikimu Lietuvos šventajam dedikuotoje Popiežiškojoje lietuvių kolegijoje. Ketvirtadienio rytą šv. Kazimiero šventės Mišios buvo aukojamos Šv. Petro bazilikos kriptos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje. Mišioms vadovavo Kolegijos rektorius monsinjoras Petrui Šiurys. Homiliją pasakė Kolegijos studentas iš Vilniaus arkivyskupijos kunigas Kęstutis Smilgevičius. Drauge su Romos lietuvių bendruomenės nariais, Mišiose dalyvavo Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto ir Maltos Ordinui Vytautas Ališauskas bei ambasadorius Italijoje Petras Zapolskas. Vidudienį pačioje Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijoje buvo surengtas šventinis pobūvis. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.