2010-02-27 16:35:06

Jasna Góra: obradują odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie


„Słuchać Pana” – to hasło 35. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która trwa na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczy ok. tysiąca moderatorów i animatorów ruchu oazowego z Polski i zagranicy, a jego celem jest przygotowanie do kolejnego roku pracy formacyjnej. Od kilku lat oazowicze podejmują refleksję nad tym, jak ożywić dynamizm ewangelizacyjny, aby lepiej docierać do współczesnego człowieka. W tym roku dodatkowo pragną zastanowić się nad sposobami zachęcania młodych do lektury Pisma Świętego.

W związku z hasłem pracy formacyjnej uczestnicy spotkania pragną uświadomić sobie, że u podstaw ewangelizacyjnego zaangażowania kryje się ciągłe zapraszanie, a zarazem wzywanie, do wsłuchiwania się w głos Pana.

Poprzez wspólną modlitwę, głoszone wykłady i świadectwa „oazowicze” pragną na nowo rozpalić w sobie zapał do głoszenia Dobrej Nowiny – powiedział Krzysztof Jankowiak. Rzecznik ruchu dodał, że uczestnicy spotkania zajmują się działaniami ewangelizacyjnymi prowadzącymi do dojrzałości chrześcijańskiej. „Celem Ruchu Światło-Życie jest objęcie ludzi każdego stanu, każdego wieku, każdego powołania, prowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej, bo dojrzały chrześcijanin to jest ten, który stara się przemieniać świat w duchu Ewangelii” – powiedział Krzysztof Jankowiak.

Podczas tegorocznej kongregacji głównym mówcą jest Josh McDowell, amerykański teolog, ewangelizator i autor wielu książek. W swoich wystąpieniach porusza m.in. temat Pisma Świętego w życiu i nauczaniu oraz sposobów docierania Słowem Bożym do młodzieży.

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Jego początki sięgają 1954 r. Powstał w Polsce, ale rozszerza się również poza jej granicami.

I. Pieprzycka, Jasna Góra
All the contents on this site are copyrighted ©.