2010-02-25 18:14:35

Karitas ponovno opozarja na humanitarno krizo v Somaliji


SOMALIJA (četrtek, 25. februar 2010, RV) – Mednarodna dobrodelna organizacija Karitas je začela z novo dobrodelno akcijo v Somaliji, ki je usmerjena predvsem v zagotavljanje osnovne prehrane prebivalstvu. Ta afriška država se v zadnjih 18 mesecih ponovno sooča z eno večjih humanitarnih kriz, ki jo vedno bolj poglablja tudi državljanska vojna. Ker sta južni in osrednji del Somalije zaradi nevarnih spopadov trenutno nedostopna za kakršnekoli humanitarne organizacije, se je Karitas usmerila na dostopni severni del, imenovan Somalialand, kjer se po grobih ocenah nahaja okrog 70.000 oseb, potrebnih nujne pomoči, od prehrane do zdravstvene oskrbe. Somalialand je leta 1991 pretrgala stike s Somalijo in razglasila neodvisnost, čeprav kot država ni priznana s strani mednarodne skupnosti. Ker se ne vpleta v konfliktene vojne razmere v preostalem delu Somaliji, ostaja dostopna mednarodnim dobrodelnim organizacijam in humanitarni pomoči. V Somalialandu je predvsem razvita živinoreja, vendar pa je ponovno sušno obdobje pustilo negativne posledice glede vzreje živali in v poljedelstvu, kar pomeni težave na področju prehramben varnosti. Somalija se zadnjih dvajsetih letih stalno sooča s težkimi obdobji, ki jih povzročajo neugodne klimatske razmere in slabo državno stanje. Med prebivalstvom je zelo visoka podhranjenosti, prehrana prebivalstva je slaba in nekvalitetna. Humanitarne akcije s strani Karitas so zatorej nujno potrebne, čeprav se v svojih prizadevanjih v zadnjih letih spopadajo z mnogimi ovirami. Merža Karitas v Somalialandu deluje od leta 1994, vedno v tesnem sodelovanju s somalsko Karitas, slednja je tudi opozorila na prehrambeno krizo in pozvala na pomoč, pri zagotavljanju pomoči pa prav tako sodelujejo z nevladnimi organizacijami od vlado v Somalialandu. Velik del dejavnosti Karitas je usmerjen v vzpostavljanje namakalnih sistemov, preskrbo s pitno vodo na podeželju, seznanjanje prebivalstva z razlogi in posledicami stalnih sušnih obdobij ter s klimatskimi nihanji, spodbujajo pa tudi poljedelsko dejavnost, ki upošteva varovanje okolja.All the contents on this site are copyrighted ©.