2009-12-30 16:37:07

Gud skapade Eva av ett revben från Adam, men ville inte att kvinnan skulle vara varken dominerande eller slav , utan mannens ledsagerska, sade Benedictus XVI vid onsdagen audiens


I audienshallen fanns det idag, på årets sista audiens inte en plats över , även om det bara var 4000 anmälda. Men de övriga hade tydligen kommit till Petersplatsen i hopp om att hitta en plats och få vara med. ”Gud skapade Eva av ett revben från Adam, sa Påven nu i sitt tal på italienska. Men varför inte av huvudet…fortsatte han. Och han sade vidare: Gud ville inte att kvinnan skulle vara en dominerande varelse men inte heller slav under mannen utan hans ledsagerska. Han citerade här den medeltida teologen Petrus Lombardus som i den bibliska berättelsen om kvinnans skapelse såg en symbolisk framställning av Kristi Mysterium och av kyrkan.

På årets sista audiens valde Påven alltså att tala om Petrus Lombardus som levde på 1100-talet. Men vi följer som vanligt den engelska texten som förtäljer att Petrus undervisade vid den berömda skolan i Notre Dame och dog som biskop i Paris. Hans mest berömda verk ”Sentenser” är en samling i fyra volymer om kyrkofäderna, noggrant utvalda och i ordningsföljd för teologiundervisningen. ”Sentenserna” blev den sedvanliga introduktionen till teologin under århundraden och fick stort inflytande på forskare som Sant Albert den Store, Bonaventura och Thomas av Aquino.
Kyrkan kräver sådana fundamentala framläggningar av den katolska tron, där varje enda trosartikel reflekterar enheten av Guds avslöjade sanning och det märkliga i hans frälsningsplan. Petrus Lombardus verk tjänade sålunda till ett behov som i våra dagar även uppfylls av katolska kyrkans katekism. Bland de mest varaktiga bidragen i ”Sentenserna” finner vi definitionen på sakramentet som ett yttre tecken och en källa till nåd och hans läror om sjutalet i sakramenten.
Under detta prästernas år sa Påven, ber jag alla präster som utdelare av sakramenten och alla troende om tillväxt i uppskattandet av det vackra och av harmonin i vår tro, att visa intresse för det sakramentala livet och sålunda även växa i enheten med Kristus och kyrkan.
Påven slutade sina ord till de engelsktalande deltagarna med att tacka för den vackra körmusiken som prisar Gud i sången . Över alla de engelsktalande besökarna vid dagens audiens nedkallar jag Jesu Kristi , vår nyfödde Frälsares glädje och frid .
Och till alla deltagare vid audiensen kom så följande hälsning: Kära vänner, vi har nått detta årets slut och står för dörren till det nya året. Jag önskar er att Guds vänskap ska följa er för varje dag under detta år som nu börjar. Må denna vänskap bli vårt ljus och vår ledning, hjälpa oss att vara fredens män. Gott Nytt År till alla!
All the contents on this site are copyrighted ©.