2009-12-22 15:56:50

டிசம்பர் 23 புனித தொர்லாக் தொர்ஹால்சன் 


ஐஸ்லாந்து என்றத் தீவிலிருந்து வெகு சிலரே புனிதர்கள் என்ற நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் ஒருவரும், பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவருமான புனித தொர்லாக் தொர்ஹால்சனின் (Thorlak Thorhallsson) திருவிழா.All the contents on this site are copyrighted ©.