2009-12-05 16:03:52

Tarptautinė konferencija, skirta mokslinio žurnalo SOTER dešimtmečiui


Gruodžio 4 d. Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto (KTF) Didžiojoje auloje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „XX a. – XXI a. pradžios religijos mokslų periodika“, skirta mokslinio žurnalo SOTER atkūrimo dešimtmečiui ir Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai paminėjimui. Joje dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos universitetų, pranešimai buvo skaitomi lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Konferencija prasidėjo apaštalinio nuncijaus Luigi Bonazzi sveikinimu, kurį perskaitė Kauno arkivyskupas metropolitas ir VDU KTF didysis kancleris Sigitas Tamkevičius. Sveikindamas konferencijos rengėjus, dalyvius ir SOTER žurnalo darbuotojus, nuncijus dėkojo jiems už prasmingą ir pasiaukojamą darbą bei linkėjo mokslininkams, kad savo straipsniais, kita veikla neštų ne tik akademinių, bet ir pastoracinių, evangelizacinių vaisių, nes nūdienos žmogus ir visa visuomenė, ne mažiau nei šv. Brunono laikais, reikalingi džiugiosios, gelbstinčios Jėzaus Kristaus Naujienos.

Keturių sesijų metu buvo perskaityti 14 pranešimų, kuriuose apžvelgta SOTER atkūrimo istorija bei straipsnių tematika, bendradarbiavimas su kitais Lietuvos bei užsienio leidiniais, teologiniai straipsniai kituose Lietuvos periodiniuose moksliniuose leidiniuose, Lenkijos teologijos mokslo problematika moksliniame leidinyje, religijos mokslų sklaida išeivijoje. Visi pranešimai yra publikuojami 32-ajame SOTER numeryje, kurį jau galima įsigyti.

Konferenciją vainikavo Šv. Mišios Kauno Priskelimo bažnyčioje ir kultūrinė programa.

S. Adler-Mikulėnienė: RealAudioMP3
All the contents on this site are copyrighted ©.