2009-11-26 18:01:22

Popiežiškosios Bažnyčios kultūros vertybių komisijos dvidešimtosios metinės


Ketvirtadienį po pietų Romoje vyko susitikimas, kuriuo buvo pažymėtos Popiežiškosios Bažnyčios kultūros vertybių komisijos įkūrimo dvidešimtosios metinės. Dalyvavo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone, Popiežiškosios Bažnyčios kultūros vertybių komisijos pirmininkas arkivyskupas Gianfranco Ravasi, komisijos sekretorius Francesco Buranelli, kiti paveldosaugos pareigūnai ir specialistai. Susitikimo metu buvo prisimintas šios komisijos įkūrimo kontekstas, pabandyta reziumuoti pastarųjų dviejų veiklos dešimtmečių rezultatus, o taip pat buvo pristatytos kai kurios naujos iniciatyvos.

Popiežiškosios Bažnyčios kultūros vertybių komisijos kilmė susijusi su popiežiaus Jono Pauliaus II įvykdyta Romos Kurijos reforma. Juridinį pagrindą ir institucinį pavidalą jai suteikė 1988 m. birželio 28 d. paskelbta apaštališkoji konstitucija Pastor Bonus. Joje tarp kita ko buvo numatytas ir Popiežiškosios komisijos Bažnyčios meninio ir istorinio paveldo apsaugai įkūrimas. Ši komisija pradėjo veikti prieš du dešimtmečius - 1989 metais. Po ketverių metų – 1993-aisiais – jai buvo suteiktas dabartinis Popiežiškosios Bažnyčios kultūros vertybių komisijos pavadinimas.

Kaip sako pavadinimas, komisija rūpinasi Bažnyčios kultūros paveldo apsauga ir kartu jo pristatymu bei populiarinimu. Kadangi visa Katalikų Bažnyčia turi hierarchinę struktūrą, dėl to ir paveldosaugos klausimai tvarkomi hierarchiškai – visą Bažnyčią apima Popiežiškosios Bažnyčios kultūros vertybių komisijos kompetencija, vyskupų konferencijos buvo paragintos įkurti atitinkamas nacionalinio masto komisijas, vyskupijos buvo raginamos įkurti vietines paveldosaugos struktūras.

Greta Bažnyčios kultūros paveldo apsaugos ir pristatymo koordinavimo visos Bažnyčios mastu, Popiežiškoji Bažnyčios kultūros vertybių komisija bendradarbiauja su analogiškomis tarptautinės pasaulietinėmis organizacijomis, visų pirma su UNESCO.

Ketvirtadienį po pietų vykusio susitikimo metu kalbėta ir apie naujus bandymus megzti glaudesnį Bažnyčios dialogą su šiuolaikinio meno kūrėjais. Tam buvo skirtas šeštadienį, lapkričio 21-ąją, vykęs popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su menininkais. Tam skirta ir kita, nemenko dėmesio ir įvairių komentarų sulaukusi netolimos ateities iniciatyva: Šventasis Sostas dalyvaus 2011 metų Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje. Šventojo Sosto paviljono Venecijos bienalėje įrengimu rūpinsis šiemet savo dvidešimtmetį švenčianti Popiežiškoji Bažnyčios kultūros vertybių komisija. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.