2009-11-16 15:59:07

Artėja pal. Motinos Teresės gimimo šimtosios metinės


Albanijos Bažnyčia ruošiasi iškilmingai švęsti pal. Kalkutos Motinos Teresės gimimo šimtąsias metines. Sudaryta episkopato komisija ad hoc, kuriai pavesta surengti sukakties renginius. Albanų kilmės palaimintoji Agnes Gonxe Bojaxhiu gimė dabartinės Makedonijos sostinėje Skopjė 1910 metų rugpjūčio 26 d. Prieš šešerius metus ją beatifikavo popiežius Jonas Paulius II. Motinos Teresės žemiškai palaikai ilsisi Kalkutos mieste Indijoje, kur 1950 metais įkūrė dabar daugelyje pasaulio kraštų vargšų globa besirūpinančią Meilės misionierių seserų kongregaciją.

„Albanijos dukters“ jubiliejaus šventimą vyskupai aptarė savaitės pradžioje vykusioje plenarinėje sesijoje. Joje buvo nagrinėjamos ir kitos svarbios temos. Ganytojai savo Bažnyčios ir krašto visuomenės padėtį aptarė popiežiaus enciklikos “Caritas in vertitate” šviesoje, ypač akcentuodami skurdo ir nedarbo keliamus iššūkius bei svarbą gerbti žmogaus gyvybės šventumą. Vyskupai nutarė surengti simpoziumą popiežiaus enciklikos tema. Dar viena iš pagrindinių sesijos temų buvo popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Kunigų metai ir jų metu numatyti tarptautiniai ir nacionaliniai renginiai.

Sesijos dalyviai įsteigė Albanijos vyskupų konferencijos spaudos tarnybą. Pirmuoju įstaigos vedėju ir episkopato atstovu spaudai paskirtas Tiranos-Diuresio vyskupijos kunigas, Gjergj Meta. Spaudos tarnybos įsteigimu, - pažymi Albanijos vyskupai, - buvo įgyvendinta Šv. Tėvo Benedikto XVI mintis naujojoje enciklikoje „Caritas in Veritate“, jog „medijos gali reikšmingai padėti žmonijos šeimos bendrystės ir visuomenės etoso augimui, kai tampa įrankiu, skatinančiu visuotinį dalyvavimą bendromis pastangomis ieškoti to, kas yra teisinga“.
All the contents on this site are copyrighted ©.