2009-11-10 17:08:23

Brazilijoje nužudytas katalikų kunigas


48 metų kun. Hidalberto Henrique Guimaraes yra ketvirtas Brazilijoje per mažiau nei penkis mėnesius nužudytas kunigas. Velionis buvo Muruci Marijos, visų malonių tarpininkės parapijos klebonas krašto šiaurės rytų Alagoas valstijoje. Nužudyto kunigo kūnas buvo surastas dvi dienas po mirties, šeštadienį, lapkričio 7 dieną. Kunigas paskutinį sykį buvo matytas netrukus po ketvirtadienį vykusio kunigų susitikimo. Šeštadienį kunigas turėjo aukoti šv. Mišias Branqionha mieste, tačiau jam neatvykus draugas nuvyko į kleboniją, kur surado virtuvėje gulintį jo kūną su skaitlingomis durtinėmis žaizdomis visame kūne. Kunigo laidotuvės įvyko sekmadienį, lapkričio 8 d. Maceio arkivyskupija oficialioje notoje išsakė klebono parapijiečių ir visų arkivyskupijos kunigų sielvartą dėl kunigo žūties. Parapijiečiai jį labai mylėjo ir niekaip negali paaiškinti to, kas įvyko. Visi arkivyskupijos tikintieji, tiek kunigai, tiek pasauliečiai, maldos vienybėje viliasi, kad nužudymas bus greitai išaiškintas. Apie tragišką įvykį informavo Brazilų vyskupų konferencija, pateikusi sąrašą penkerių šiemet Brazilijoje nužudytų kunigų. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.