2009-10-07 16:10:37

Benedictus XVI talade vid dagens audiens om den Helige Johannes Leonardi, apotekarlärlingen och prästen som ville ge "Guds medicin" åt sin tids män och kvinnor


(07.10.09) Hela Petersplatsen var idag ett enda myller av människor. Man hade väntat sig circa 20 000 deltagare enligt anmälningarna men det kom istället dubbelt så många. Påven gjorde, glatt leende, så många svängar han kunde i korridorerna mellan bänkraderna med sin vita , öppna bil, för att så många som möjligt skulle kunna få se honom på nära håll.

Benedictus XVI talade idag om den helige Johannes Leonardi och om reformer i kyrkan, och han underströk hur varje förbättring måste börja i de troendes hjärtan. Bara helgonen, män och kvinnor som låter sig ledas av den gudomliga anden och som står redo att göra radikala och modiga val enligt evangeliet, kan förnya kyrkan och ge ett stort bidrag till att bygga en bättre värld.

Men vi ska som vanligt följa Påvens text till de engelsktalande deltagarna:

”Denna vecka firar vi fyrahundraårsminnet av den Helige Johannes Leonardis död. Han var grundaren till ”Guds Moders regularklerker” och en präst vars missionsmål fann sitt uttryck i skapandet av Propaganda Fide. Den helige Johannes var född nära Lucca i norra Italien och efter att ha börjat lära sig apotekaryrket blev han präst med målet att dela ut ”Guds medicin” till hans tids män och kvinnor. Under en period av stora reformer och förnyelse i kyrkans liv, gjorde han den korsfäste Kristus till centrum för sitt predikande och till ett kriterium för all sin verksamhet.

Johannes förstod att all sann förbättring föds ur tron på Kristus och kärleken till kyrkan. Det var kärleken till Kristus som inspirerade hans ansträngningar att undervisa de unga, att främja missionsverksamheten och att förnya det kristna livet och dess utövande. Den helige Johannes var övertygad om att Kristus är människans verkliga förebild och därför verkade han med stor realism och iver för att främja helighet och förnyelse i samhället. Under detta Prästernas år, må exemplet av denne store missionär inspirera präster och lekmän att på samma sätt ”börja om från Kristus” och ta sin kallelse med passion och entusiasm.

Påven slutade som vanligt sin hälsning till de engelsktalande pilgrimerna och turisterna med att nedkalla Guds välsignelse i glädje och frid.
All the contents on this site are copyrighted ©.