2009-10-05 16:50:52

Malawi: raport komisji Sprawiedliwości i Pokoju o radioaktywnym skażeniu


Kościelna Komisja Iustitia et Pax w Malawi wywołała polityczną burzę w tym środkowoafrykańskim kraju. Opublikowała ona raport, który ujawnia radioaktywne skażenie wód w wyniku wydobywania uranu przez australijską firmę Paladin. Podejmując ten niewygodny temat, kościelna organizacja wystawiła na poważne ryzyko stan finansów państwa. Posiada ono bowiem 15 proc. udziałów w kopalni, a pochodzące z niej dochody stanowią tam 10 proc. produktu krajowego brutto. Niektórzy politycy starają się zatem zlekceważyć kościelny raport, a jego autorów posądzają o stronniczość, sugerując, że zostali oni opłaceni przez antynuklearne lobby z krajów zachodnich. Tym niemniej w związku z zarzutami postawionymi przez Iustitia et Pax, dyrektor kopalni Neville Huxham został przesłuchany przez parlamentarną komisję ds. zdrowia.

kb/ afp








All the contents on this site are copyrighted ©.