2009-10-02 16:53:37

"Den Heliga Birgitta levde sin kristna identitet med styrka, målmedvetenhet och övertygelse". Kardinal Vallini firar St:a Birgittas 10 årsjubileum som Europas skyddshelgon


(02.10.09) För 10 år sedan, den 1 oktober 1999, förkunnade Johannes Paulus II den Heliga Birgitta, Europas skyddshelgon, tillsammans med den Heliga Catarina av Siena och den Heliga Teresa Benedikta av korset som kanske är mer känd som Edith Stein. I Johannes Paulus II:s Motu Proprio daterat den 1 oktober 1999 uppmanar han till en förnyad devotion till dessa tre kvinnliga europeiska skyddshelgon, som i olika epoker, inte endast bidrog till kyrkans utveckling men även till samhällets.

 ”Må Europa växa!”, läser vi, ”växa som andens Europa, i kölvattnet av sin bättre historia, som har ger sitt högsta uttryck i helighet. Kontinentens enhet, som gradvis håller på att mogna i samvetet, definieras nu ännu tydligare på det politiska planet, och förkroppsligar en vision av hopp. Européerna är kallade att äntligen lämna den historiska rivaliteten bakom sig, som har gjort kontinenten till en förödande krigsscen. Inför dem ligger den stora utmaningen att bygga en enhetens kultur och en etik - utan dessa är politisk enighet dömd att misslyckas förr eller senare”.

Dessa var några rader i Johannes Paulus II:s Motu Proprio i vilket han erbjöd Europa den Heliga Birgitta som skyddshelgon. Birgitta lyfte påven Johannes Paulus II fram som modell, inte endast för dem som viger sitt liv i den religiösa kallelsen, där man i Birgitta ser en from ordensgrundare och kyrkans tjänarinna, med djup trohet till Gud, utan även som modell för mödrar och hustrur i den stora kallelsen att forma kristna familjer, eftersom Birgitta främst var hustru och mor till 8 barn. I kyrkans helgonkalender har den heliga Birgitta benämningen vidova, änka, även om hon ofta avbildas med ordensdräkten i Den helige Fräsarens Orden, O.SS.S, som hon grundade. En dräkt som är grå, slöjan svart med den vita kronan som ligger som ett kors på huvudet, och där Kristi fem sår märken, röda utmärker sig på den vita kronan.

På torsdagen firades alltså 10-årsjubilem för den Heliga Birgitta som Europas skyddshelgon, med en högtidlig mässa firad av kardinal Vallini i den kyrkan som Birgitta själv besökte dagligen under sina år i Rom, San Lorenzo in Damaso. Efter mässan fick Vatikanradions skandinaviska redaktion möjlighet att tala med kardinal Vallini i sakristian. Han talade om Birgittas mod att säga sanningen, och han talade om identitet – den identitet som Gud ger människan i Kristus:

”Jag tror att den Heliga Birgittas budskap är gäller ännu idag och att det är mycket aktuellt”. Först och främst behovet att lägga grunden i Sanningen, vilket påven läs oss i sina encyklikor, och vidare i Kärleken, som går utöver mänskliga relationer. Allt detta föds ur trons rötter, i mötet med vetskapen att Gud kommit till världen för att ge människan en identitet; en identitet som innebär att vara son och broder. Guds söner och människornas broder, liksom samarbetare i uppbyggandet av en rättvis och fredlig värld.”

Och på frågan om den Heliga Birgittas förebild idag för kvinnor, vare sig de följer kallelsen i det religiösa livet eller till äktenskapet, som moder och hustru sa kardinal Vallini:

”Den heliga Birgitta ger sin vittnesbörd, som ligger i hennes kristna rötter, i hennes kristna identitet. Hon lever denna identitet med styrka, målmedvetenhet och övertygelse, med mildhet och respektfullhet i behåll. Hon var en kommunionens kvinna, både som hustru och moder till 8 barn, och vidare då hon genom smärtan och särskilda tecken fick erfara kallelsen till en vidare mission, bortom familjen. Denna kallelse gav henne den inre styrkan att vilja sträva efter det som är inkarnations- och frälsningsmysteriernas slutliga mål – jordens gemenskap, Guds barns gemenskap - att mänskligheten må vara en familj.”.

”Den Heliga Birgitta strävade efter detta. Hon var även mycket bestämd, övertygad och verksam i försvaret av Petri Primat. Hon arbetade mycket för att påven skulle återvända till Rom från Avignon. Hennes budskap är ett vackert, uppmuntrande och stimulerande budskap, för alla, för kvinnorna i varje kallelse. Kvinnan har en stor mission i Europa. Jag litar på att den Heliga Birgitta beskyddar dem”.


Lyssna till Kardinal Vallinis ord om den Heliga Birgitta RealAudioMP3

Ambassadör Fredrik Vahlquist firdade den Heliga Birigtta i Rom RealAudioMP3

Syster Veronica och syster Marja-Lisa om sin moder RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.