2009-10-01 16:52:05

Den Heliga Stolen varnar FN om maktmissbruk


(01.10.09) Ärkebiskop Celestino Migliore, apostolisk sändebud och den Heliga Stolens ständiga observatör vid FN, höll på onsdagen ett tal inför FN: s generalförsamlingen under dess 64 årsmöte. Han varnade FN om det maktmissbruk som binder biståndshjälp till en nations villighet att bortse från de mänskliga rättigheterna.

Ärkebiskop Migliore underströk att FN behöver leva upp till sin egen stadga, i synnerhet dess försäkran om att FN understryker tron på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på varje människas värdighet, på lika rättigheter för män och kvinnor och på lika rättigheter för alla världens nationer.

Den Heliga Stolens ständiga observatör sade att i studiet av den mänskliga utvecklingen ”måste vi komma ihåg att en äkta utveckling alltid innebär en integrerad respekt för mänskligt liv". "Men i vissa delar av världen tycks utvecklingsstöd vara bundet till mottagarländernas vilja att anta en biståndsplan som motverkar den demografiska tillväxten genom metoder och rutiner som kränker den mänskliga värdigheten och de mänskliga rättigheterna.”

”Det är både cynisk och olyckligt, tillade ärkebiskopen, att man fortfarande exporterar en sådan mentalitet till utvecklingsländer som om det vore en form för kulturellt framsteg”. En sådan politik utgör ett maktmissbruk förklarade han och tillade att rättigheter alltid kommer hand i hand med ansvar. "Grunden till många av dagens globala kriser, sade han, är att stater och enskilda personer tror att endast dom har rättigheter och att de samtidigt vägrar att ta ansvar för deras egna och andras utveckling."

"I internationella organisationer, förklarade ärkebiskop Migliore, upptäcker man ofta en motsägelse som redan är mycket spridd i utvecklade samhällen: Å ena sidan hänvisar man till påstådda rättigheter, som är både arbiträra och icke-väsentliga, men med krav på att de skall erkännas och främjas av offentliga institutioner. Å andra sidan erkänner man inte väsentliga och grundläggande rättigheter, tydligt formulerade i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, när de kränks i stora delar av världen.”

”Rättigheter och skyldigheter, förklarade ärkebiskop Migliore, är inte i beroende av överenskommelser och avtal. De har sin yttersta grund i varje enskild människas lika värde.” Den sanna multilateralismen och den sanna dialogen mellan kulturer grundar sig på en skyldighet att främja alla människors utveckling. Vi får inte glömma att ömsesidiga skyldigheter är ett mer kraftfullt incitament till handling än enbart ett krav på rättigheter.”
All the contents on this site are copyrighted ©.