2009-09-24 15:49:58

Relationen mellan kyrka och stat i centrum vid den europeiska biskopskonferensens möte i Paris


(24.09.09) ”Kyrka och stat: 20 år efter Berlinmurens fall”. Detta är temat då den europeiska biskopskonferensen CCEE samlas till årsmöte den 4 oktober i Paris, i Maison de la Conférence des évêques de France. Ett möte som Paris ärkebiskop och president i franska biskopskonferensen, kardinal André Vingt-Trois, har uttryck sin önskan över.

Vid mötet ska resultaten av en europeisk undersökning presenteras, i vilken man visar de olika modeller och juridiska lösningar med vilka de europeiska medlemsländerna reglerar sin relation till den katolska kyrkan i landet. Arbetena kommer även att koncentrera sig på den katolska kyrkans tjänst i Europa genom att informera om de olika aktiviteter som biskopskonferenserna driver i sina länder.

 Vid årsmötet presenteras programmet inför det kommande katolsk-ortodoxa Forum som äger rum på Rhodos mellan 23-27 november, och som även det har som tema ”Relation mellan kyrka och stat”. Den katolska kyrkans representanter på Rhodos är bland övriga kardinal Giovanni Battista Re, prefekt vid biskopskongregationen, msgr. Dominique Mamberti, sekreterare vid Vatikanens utrikesministerium. msgr. André Dupuy, apostolisk nuntie vid Europaunionen, msgr. Aldo Giordano, den Heliga Stolens ständige observatör vid Europarådet.All the contents on this site are copyrighted ©.