2009-09-23 12:48:04

Uppdrag Granskning i Vatikanen. Fader Lombardi kommenterar


(23.09.09) Ikväll sänder SVT- Uppdrag Granskning en uppföljare på programmet som sändes i våras där en av Prästbrödraskapet SSPX:s biskopar, Richard Williamson, gjorde chockerande uttalanden om sin syn på förintelsen. Då var målet att visa till vilka Svenska Kyrkan lånar ut sina lokaler, utan att veta vilka de är.


Några dagar efter programmet i våras upphävde Benedictus XVI exkommuniceringen av de fyra biskoparna, en exkommunicering som var en följd av olydnaden i samband med deras biskopsvigsel. Ett sätt att säga att om de önskar visa sin trohet till kyrkan i Rom är de välkomna tillbaka. Detta var ett steg i en process som hade pågått en längre tid, och hade inget att göra med Richard Williamsons privata uttalande om förintelsen, vilket är onödigt att upprepa inte är ense med den katolska kyrkans syn på det judiska folket och ställningstagande till historiska fakta. Samtalen mellan den Heliga Stolen och St Pius X:s prästbrödraskap inleds i oktober, och det är viktigt att understryka att det är doktrinära frågor som ska stå i centrum för samtalen mellan den katolska kyrkan i Rom och SSPX.


Den Heliga Stolens representanter vid dessa samtal kommer att vara generalsekreteraren för den Internationella Teologiska Kommission, dominikanprästen fader Charles Morerod, jesuitprästen fader Josef Becker och Opus Dei:s vicegeneral fader Ocariz Brana. I juli i år omstrukturerades den påvliga kommissionen Ecclesia Dei, som sen 1988 har som uppgift att hålla kontakten med bl a SSPX, genom att knyta kommissionen närmare Troskongregationen. Ordförande för kommissionen är nu Troskongregationens prefekt, kardinal William Levada. Kommissionens sekreterare är Msgr Guido Pozzo, som också är en av sekreterarna i den Internationella Teologiska Kommissionen och medlem av Troskongregationen sen 22 år.


I samband med Uppdrag Gransknings kommande program har den katolska biskopen i Sverige undertecknat ett brev på hemsidan, i vilket han önskar förklara och förbereda åskådarna inför Uppdrag Gransknings kommande program, som denna gång har Vatikanen som mål. Vad visste Vatikanen om Williamson? Biskop Anders Arborelius säger att som rutin är, har han naturligtvis skickat information till Vatikanen. Vi läser i biskop Anders Arborelius brev:


”Många i och utanför kyrkan drog den felaktiga slutsatsen att kyrkan nu skulle ha godkänt anti-semitiska åsikter och avståndstagande från Andra Vatikankonciliets tydliga bejakande av religionsfrihet, ekumenik och religionsdialog. Påven själv gjorde i ett brev till de katolska biskoparna i mars helt klart att så inte är fallet”.


Biskopen avslutar med att skriva ”Låt oss alla be om den Helige Andes ledning, och påminna oss om att Kristus aldrig överger sin Kyrka”. Det är med denna visshet som den katolska kyrkan återigen förbereder sig på att bli föremål för uppmärksamhet i svensk massmedia. Det som är viktigast att göra idag är att starkt skilja på sakfrågorna, och belysa påvens intentioner med hävandet av exkommuniceringen. Det var inte att omfamna antisemitismen, och acceptera Williamsons uttalanden, vilket är banalt att tro, men en önskan att ge en av de grupper av katoliker som drar sig bort från kyrkan i Rom och Petri Efterföljare, en möjlighet att återvända.


Vatikanens presschef fader Federico Lombardi gick idag ut med ett muntligt uttalande till journalisterna i Rom angående sändningen ikväll, då han sa att "det är ogrundat att säga eller insinuera att påven var informerad i förväg om Williamsons position. Detta förnekas tydligt i Sekretariatets not, daterat den 4 februari, där det lika tydligt framgår att påven och den katolska kyrkan tar avstånd från antisemitism och förintelse förnekelser".


"Förutom detta har påvens brev daterat den 10:de mars satt punkt på hela frågan och det finns ingen anledning att öppna den igen. Påven förklarar där meningen med upphävandet av exkommuniceringen - en gest för att främja kyrkans enhet. I samma brev förklarar han hur ogrundade anklagelserna mot honom är, om utebliven respekt i förhållande till det judiska folket. Han medger även med stor enkelhet de begränsningar i kommunikationen som existerar inom och utom Vatikanen, och han omarbetar Ecclesia Dei kommissionens status för att garantera ett bättre och säkrare sätt att hantera relationerna med "traditionalisterna". Att lyfta fram "fallet Williamson", kan därför inte tjäna någonting till förutom att skapa förvirring utan motiv", avslutar fader Lombardi.


Nu hoppas man, när Sveriges Television känner att de har ett uppdrag att granska, att målet var att, med kunskap, sanning och respekt, belysa sakfrågan - i detta fall den inomkatolska debatten om de splittrande dragningskrafterna bort från Rom, och påvens, Petri Efterföljares, faderliga strävan efter kontinuitet, enhet och trohet till kyrkan i Rom.All the contents on this site are copyrighted ©.